29OCT-3NOV: CICLE CARAS B DEL VIDEOARTE EN ESPAÑA A PRAGA

Posted in general by admin on the octubre 24th, 2012

CAT/CAST

El concepte cara B es refereix a aquest altre costat del disc de vinil. Un lloc per a barreges i rareses en el qual s’aconseguia publicar les peces marginades pels estàndards. Una gran quantitat de vídeo art espanyol segueix encara avui inèdit i marginat. Vídeo de nul·la difusió però amb molt bones idees.

A Espanya, el vídeo com a pràctica artística ja té més de 40 anys, per això és el moment adequat per donar a conèixer la dimensió real d’aquesta producció d’art contemporani, i anhelar el seu renaixement digital.

El cicle es celebra en el marc de l’ ANEMIC festival.

Esdeveniments

29/10 – 18:00 – Institut Cervantes Praga – Presentació del cicle Cares B i conferència a càrrec de Carlos Trigueros Mori, el comissari.

30/10 – 20:30 – Kino Sv?tozor – In the city (60 min.)

31/10 – 20:30 – Kino Sv?tozor – Lisergic fluxes (72 min.)

01/11 – 20:30 – Kino Sv?tozor – Family album (71 min.)

02/11 – 19:00 – M?stská knihovna – Artist Identity (69 min.)

03/11 – 19:00 – M?stská knihovna – Envolving Video (180 min.)

El comissari Carlos Trigueros Mori presentarà cada sessió i dialogarà amb el públic.

Entrada lliure.

Més informació aquí.

CAST

El concepto cara B se refiere a ese otro lado del disco de vinilo. Un lugar para remezclas y rarezas en el que se conseguía publicar las piezas marginadas por los estándares. Una gran cantidad de vídeo arte español sigue aún hoy inédito y marginado. Vídeo de nula difusión pero con muy buenas ideas.

En España, el vídeo como práctica artística ya tiene más de 40 años, por ello es el momento adecuado para dar a conocer la dimensión real de esta producción de arte contemporáneo, y anhelar su renacimiento digital.

El ciclo se celebra en el marco del ANEMIC festival.

Eventos

29/10 – 18:00 – Instituto Cervantes Praga – Presentación del ciclo Caras B y conferencia a cargo de Carlos Trigueros Mori, el comisario.

30/10 – 20:30 – Kino Sv?tozor – In the city (60 min.)

31/10 – 20:30 – Kino Sv?tozor – Lisergic fluxes (72 min.)

01/11 – 20:30 – Kino Sv?tozor – Family album (71 min.)

02/11 – 19:00 – M?stská knihovna – Artist Identity (69 min.)

03/11 – 19:00 – M?stská knihovna – Envolving Video (180  min.)

El comisario Carlos Trigueros Mori presentará cada sesión y dialogará con el público.

Entrada libre.

Más información aquí.

El miracle de la Sèrie Z, programa comissariat per Mery Cuesta pel cicle “El Videoart a la Gran Pantalla”/El milagro de la Serie Z, programa comisariado por Mery Cuesta para el ciclo “El Videoarte en la Gran Pantalla”

Posted in general by admin on the octubre 3rd, 2012

CAT/CAST

El proper dimarts 9 d’Octubre a les 20h us esperem als Cinemes Maldà amb el programa comissariat per la Mery Cuesta “El miracle de la Sèrie Z“, segon programa de la tercera edició del cicle “El Videoart a la Gran Pantalla“:

Què fa que una peça videogràfica sigui categoritzada com a Videoart? Primer, la predisposició de l’espectador a entendre aquesta producció audiovisual com a “videoart”; segon, l’objectiu intel·lectual, més o menys evident, al voltant del qual l’autor teixeix la seva peça; i en tercer lloc (i probablement sigui el factor més definitiu) el que fa que alguna cosa sigui videoart és el propi espai o àmbit on l’acte videogràfic es produeix: fires, galeries, museus, showrooms, i en definitiva, espais protegits de l’art. Això suposaria que, si introduïm en una fira d’art – posem per exemple – l’enregistrament d’una orquestra de música clàssica assajant, amb els seus passatges d’harmonia i desafino, automàticament el públic predisposat buscaria aquest missatge semiocult que la legitimaria com a videoart.

Però què ocorre si, contràriament, traiem el videoart del seu cercle de protecció? La proposta d’HAMACA de projectar peces de videoart en una sala de cinema, encara que no desempara per complet aquestes produccions (el públic sap el que ve a veure), contextualitza de manera diferent aquests artefactes i això és molt interessant. Suposaria un hipotètic primer pas cap a l’exposició del videoart fora de les seves catacumbes. Què ocorreria llavors? En alguns casos observaríem que, el que en una galeria d’art és un videoclip amb una densa càrrega conceptual, a la MTV es tornaria un vídeo Sèrie Z. L’art contemporani acostuma a sintetitzar els conceptes que sustenten els gèneres (el cinema de terror, la telerrealitat, la telenovel·la…) i a rellançar-los, sovint, de manera desposseïda de les seves qualitats estètiques més carismàtiques. I aquest nou producte pot ser llegit en qualitat de subproducte fora de l’àmbit de l’art. El videoart és fràgil perquè el canvi d’espai d’exhibició comporta una trastocació total en la percepció de la intenció de l’autor.

Però què és la Sèrie Z? El terme remet a les ficcions basades en gèneres molt pautats que són recreats amb mitjans precaris. Els OVNIS penjant d’un fil de Ed Wood o empremtes tipus Karate a mort a Torremolinos són exemples recurrents d’un exercici de recreació desacomplexada i propietària. Els artífexs de la Sèrie Z – com molts videoartistes – treballen descomponent gèneres codificats, i en això resideix el seu problema i el seu encant. La Sèrie Z provoca hilaritat perquè sempre és un reflex còmic de la representació de la qual s’està enamorat. Però la Sèrie Z també amaga un miracle: és el del pur entusiasme, el del gaudi del joc i la regressió a les inclinacions més primerenques per la via directa del procedir infantil. En una sort de manera de fer Sèrie Z en el videoart, s’obriria la línia més recta entre la subjectivitat íntima de l’artista i l’expressió d’aquesta. Carles Congost és com la seva recreació d’ Arkaran igual que qualsevol artista és com la seva expressió més desacomplexada. El miracle de la Sèrie Z és que exorcitza la nostra veritat.

No hi ha cas més diàfan en aquest sentit que Videozombies de Dani Moreno, un rescat del material que l’autor va gravar al costat del seu germà i els seus amiguets a la tendra edat de 14 anys. Videozombies (1995-2003) és l’imaginari projectat, la innocència pura del xaval que sent un amor a primera vista per unes formes i imatges (un videojoc de zombis en aquest cas) i precoçment es llança a generar-les per si mateix. El resultat com a correosa imatge de l’original i l’entusiasme de Videozombies marquen el to general per interpretar les peces que es projecten després.

De Carles Congost hagués seleccionat per a aquest cicle pràcticament tota la seva videografia, per divertida, per audaç i perquè, treta del context artístic, provocaria reaccions d’allò més variopintes. En Memòries de Arkaran (2005) Congost reflexiona sobre el rol de l’artista en la cultura del treball, prenent com a model telefilms de fantasia èpica com Dins del Laberint o Dracs i Masmorres, genuïna afició adolescent.

Hi ha desenes d’exemples que confirmen quant de Sèrie Z es pot tornar un videoclip gestat en l’àmbit de l’art quan es projecta fora d’ell. Estivem en Galícia e lembreime de ti (2006) de DSK, és descarat com només pot ser-ho un producte que se sap artie, àcid en la seva crítica a la imatge estereotípica del turisme gallec, i curull de retranca com caracteritza el treball del tàndem DSK.

De Galícia al món. L’equador de la projecció ha estat reservat pel multipremiat No es la imagen, es el objeto (2008) d’ Andrés Duque. Aquest hipnòtic treball aprofundeix en els tòpics nocius sobre l’exòtic absorbits en la infància a través del joc. Un documental de viatges Sèrie Z (a força de croms) amb connexió directa al substrat on creixen els imaginaris: la infància, al·ludida per la via que va marcar la seminal Arrebato d’Iván Zulueta. A més de concepte, denúncia i bellíssimes imatges, el vídeo també porta dosi estomacant: el propi autor s’acaba menjant els seus croms.

Intensa traca de videos curts abans de culminar la sessió: les propostes de Julia Montilla, Alberto González Vázquez i Antonio Ortega connecten amb la Sèrie Z per la precarietat més absoluta de mitjans. El desacomplexament total tant d’infraestructura (el clic clic del llum de Montilla, les boles informis d’Ortega), com de sentit (desnortat González Vázquez) il·luminen aquestes tres breus i espectrals videocreacions.

Tanca Maite Ninou amb Revival Solitari (1986), un vídeo que suscita amor a primera vista. Kitsch com una pel·lícula de John Waters, apegat sense remei a una estètica ja caducada, aquest fulletó desquiciat en la seva emulació és veu directa (i entendridor) del calat i reinterpretació de certes subcultures en una època i espai determinats: els 80, Barcelona.

Arrenquem esmentant les transformacions en la percepció de la intenció de l’autor que comporta el canvi d’espai d’exhibició del videoart. Sento que el videoart agonitza. Avui consumim peces audiovisuals amb tot tipus de densitats intel·lectuals, intencions i graus d’experimentació en qualsevol lloc a través del mòbil, la tablet, les pantalles del metro… Ha plogut quatre dècades des que havíem d’entrar en un espai legitimat de l’art per poder gaudir de piruetes audiovisuals divergents dels codis de la representació mainstream. On està el lloc del videoart avui? S’exhibeix en espais protegits de l’art… o més aviat es refugia en ells?

CAST

El próximo martes 9 de Octubre a las 20h os esperamos en los Cines Maldá con el programa comisariado por Mery Cuesta “El milagro de la Serie Z“, segundo programa de la tercera edición del ciclo “El Videoarte a la Gran Pantalla“:

¿Qué hace que una pieza videográfica sea categorizada como Videoarte? Primero, la predisposición del espectador a entender esa producción audiovisual como “videoarte”; segundo, el objetivo intelectual, más o menos evidente, alrededor del cual el autor teje su pieza; y en tercer lugar (y probablemente sea el factor mas definitivo) lo que hace que algo sea videoarte es el propio espacio o ámbito donde el acto videográfico se produce: ferias, galerías, museos, showrooms, y en definitiva, espacios protegidos del arte. Esto supondría que, si introducimos en una feria de arte – pongamos por ejemplo – la grabación de una orquesta de música clásica ensayando, con sus pasajes de armonía y desafino, automáticamente el público predispuesto buscaría ése mensaje semioculto que la legitimaría como videoarte.

Pero ¿qué ocurre si, contrariamente, sacamos al videoarte de su círculo de protección? La propuesta de HAMACA de proyectar piezas de videoarte en una sala de cine, aunque no desampara por completo estas producciones (el público sabe lo que viene a ver), contextualiza de manera diferente estos artefactos y esto es muy interesante. Supondría un hipotético primer paso hacia la exposición del videoarte fuera de sus catacumbas ¿Qué ocurriría entonces? En algunos casos observaríamos que, lo que en una galería de arte es un videoclip con una densa carga conceptual, en la MTV se volvería un vídeo Serie Z. El arte contemporáneo acostumbra a sintetizar los conceptos que sustentan los géneros (el cine de terror, la telerrealidad, la telenovela…) y a relanzarlos, a menudo, de manera desposeída de sus cualidades estéticas más carismáticas. Y este nuevo producto puede ser leído en calidad de subproducto fuera del ámbito del arte. El videoarte es frágil porque el cambio de espacio de exhibición conlleva una trastocación total en la percepción de la intención del autor.

Pero ¿qué es la Serie Z? El término remite a las ficciones basadas en géneros muy pautados que son recreados con medios precarios. Los OVNIS pendiendo de un hilo de Ed Wood o improntas tipo Karate a muerte en Torremolinos son ejemplos recurrentes de un ejercicio de recreación desacomplejada y casera. Los artífices de la Serie Z – como muchos videoartistas – trabajan descomponiendo géneros codificados, y en ello reside su problema y su encanto. La Serie Z provoca hilaridad porque siempre es un reflejo cómico de la representación de la que se está enamorado. Pero la Serie Z también esconde un milagro: es el del puro entusiasmo, el del disfrute del juego y la regresión a los apegos más tempranos por la vía directa del proceder infantil. En una suerte de modo de hacer Serie Z en el videoarte, se abriría la línea más recta entre la subjetividad íntima del artista y la expresión de ésta. Carles Congost es como su recreación de Arkaran igual que cualquier artista es como su expresión más desacomplejada. El milagro de la Serie Z es que exorciza nuestra verdad.

No hay caso más diáfano en este sentido que Videozombies de Dani Moreno, un rescate del material que el autor grabó junto a su hermano y sus amiguetes a la tierna edad de 14 años. Videozombies (1995-2003) es el imaginario proyectado, la inocencia pura del chaval que siente un flechazo por unas formas e imágenes (un videojuego de zombis en este caso) y precozmente se lanza a generarlas por sí mismo. El resultado como correosa imagen del original y el entusiasmo de Videozombies marcan el tono general para interpretar las piezas que se proyectan después.

De Carles Congost hubiera seleccionado para este ciclo prácticamente toda su videografía, por divertida, por audaz y porque, sacada del contexto artístico, provocaría reacciones de lo más variopintas. En Memorias de Arkaran (2005) Congost reflexiona sobre el rol del artista en cultura del trabajo, tomando como modelo telefilmes de fantasía épica como Dentro del Laberinto o Dragones y Mazmorras, genuina afición adolescente.

Hay decenas de ejemplos que confirman cuan Serie Z se puede volver un videoclip gestado en el ámbito del arte cuando se proyecta fuera de él. Estivem en Galicia e lembreime de ti (2006) de DSK, es descarado como sólo puede serlo un producto que se sabe artie, ácido en su crítica a la imagen estereotípica del turismo gallego, y rebosante de retranca como caracteriza el trabajo del tándem DSK.

De Galicia al mundo. El ecuador de la proyección ha sido reservado para el multipremiado No es la imagen, es el objeto (2008) de Andrés Duque. Este hipnótico trabajo ahonda en los tópicos nocivos sobre lo exótico absorbidos en la infancia a través del juego. Un documental de viajes Serie Z (a base de cromos) con conexión directa al sustrato donde crecen los imaginarios: la infancia, aludida por la vía que marcó la seminal Arrebato de Iván Zulueta. Además de concepto, denuncia y bellísimas imágenes, el vídeo también trae dosis estomagante: el propio autor se acaba comiendo sus cromos.

Intensa traca de videos cortos antes de culminar la sesión: las propuestas de Julia Montilla, Alberto González Vázquez y Antonio Ortega conectan con la Serie Z por la precariedad más absoluta de medios. El desacomplejamiento total tanto de infraestructura (el clic clic de la lámpara de Montilla, las bolas informes de Ortega), como de sentido (desnortado González Vázquez) alumbran estas tres breves y espectrales videocreaciones.

Cierra Maite Ninou con Revival Solitari (1986), un vídeo que suscita amor a primera vista. Kitsch como una película de John Waters, apegado sin remedio a una estética ya caducada, este folletín desquiciado en su emulación es vocero directo (y enternecedor) del calado y reinterpretación de ciertas subculturas en una época y espacio determinados: los 80, Barcelona.

Arrancamos mencionando las transformaciones en la percepción de la intención del autor que conlleva el cambio de espacio de exhibición del videoarte. Siento que el videoarte agoniza. Hoy consumimos piezas audiovisuales con todo tipo de densidades intelectuales, intenciones y grados de experimentación en cualquier lugar a través del móvil, la tablet, las pantallas del metro… Ha llovido cuatro décadas desde que teníamos que entrar en un espacio legitimado del arte para poder disfrutar de piruetas audiovisuales divergentes de los códigos de la representación mainstream. ¿Donde está el lugar del videoarte hoy? ¿Se exhibe en espacios protegidos del arte… o más bien se refugia en ellos?

PROGRAMA

– Dani Moreno (aka Kid Dinamo)
Videozombies (1995-2003) | 10:00
– Carles Congost
Memorias de Arkaran (2005) | 21:55
– DSK
Estivem en Galicia e lembreime de ti (2006) | 5:43
– Andrés Duque
No es la imagen, es el objeto (2008) | 11:49
– Julia Montilla
Fenómena | 1:00
– Alberto González Vázquez
Una noche con Amenábar (2006) | 3:48
– Antonio Ortega
Resignación y angustia (2003)| 2:00
– Maite Ninou
Revival Solitari (1986) | 18:20

¿Qué hace que una pieza videográfica sea categorizada como Videoarte? Primero, la predisposición del espectador a entender esa producción audiovisual como “videoarte”; segundo, el objetivo intelectual, más o menos evidente, alrededor del cual el autor teje su pieza; y en tercer lugar (y probablemente sea el factor mas definitivo) lo que hace que algo sea videoarte es el propio espacio o ámbito donde el acto videográfico se produce: ferias, galerías, museos, showrooms, y en definitiva, espacios protegidos del arte. Esto supondría que, si introducimos en una feria de arte – pongamos por ejemplo – la grabación de una orquesta de música clásica ensayando, con sus pasajes de armonía y desafino, automáticamente el público predispuesto buscaría ése mensaje semioculto que la legitimaría como videoarte.

Pero ¿qué ocurre si, contrariamente, sacamos al videoarte de su círculo de protección? La propuesta de HAMACA de proyectar piezas de videoarte en una sala de cine, aunque no desampara por completo estas producciones (el público sabe lo que viene a ver), contextualiza de manera diferente estos artefactos y esto es muy interesante. Supondría un hipotético primer paso hacia la exposición del videoarte fuera de sus catacumbas ¿Qué ocurriría entonces? En algunos casos observaríamos que, lo que en una galería de arte es un videoclip con una densa carga conceptual, en la MTV se volvería un vídeo Serie Z. El arte contemporáneo acostumbra a sintetizar los conceptos que sustentan los géneros (el cine de terror, la telerrealidad, la telenovela…) y a relanzarlos, a menudo, de manera desposeída de sus cualidades estéticas más carismáticas. Y este nuevo producto puede ser leído en calidad de subproducto fuera del ámbito del arte. El videoarte es frágil porque el cambio de espacio de exhibición conlleva una trastocación total en la percepción de la intención del autor.

Pero ¿qué es la Serie Z? El término remite a las ficciones basadas en géneros muy pautados que son recreados con medios precarios. Los OVNIS pendiendo de un hilo de Ed Wood o improntas tipo Karate a muerte en Torremolinos son ejemplos recurrentes de un ejercicio de recreación desacomplejada y casera. Los artífices de la Serie Z – como muchos videoartistas – trabajan descomponiendo géneros codificados, y en ello reside su problema y su encanto. La Serie Z provoca hilaridad porque siempre es un reflejo cómico de la representación de la que se está enamorado. Pero la Serie Z también esconde un milagro: es el del puro entusiasmo, el del disfrute del juego y la regresión a los apegos más tempranos por la vía directa del proceder infantil. En una suerte de modo de hacer Serie Z en el videoarte, se abriría la línea más recta entre la subjetividad íntima del artista y la expresión de ésta. Carles Congost es como su recreación de Arkaran igual que cualquier artista es como su expresión más desacomplejada. El milagro de la Serie Z es que exorciza nuestra verdad.

No hay caso más diáfano en este sentido que Videozombies de Dani Moreno, un rescate del material que el autor grabó junto a su hermano y sus amiguetes a la tierna edad de 14 años. Videozombies (1995-2003) es el imaginario proyectado, la inocencia pura del chaval que siente un flechazo por unas formas e imágenes (un videojuego de zombis en este caso) y precozmente se lanza a generarlas por sí mismo. El resultado como correosa imagen del original y el entusiasmo de Videozombies marcan el tono general para interpretar las piezas que se proyectan después.

De Carles Congost hubiera seleccionado para este ciclo prácticamente toda su videografía, por divertida, por audaz y porque, sacada del contexto artístico, provocaría reacciones de lo más variopintas. En Memorias de Arkaran (2005) Congost reflexiona sobre el rol del artista en cultura del trabajo, tomando como modelo telefilmes de fantasía épica como Dentro del Laberinto o Dragones y Mazmorras, genuina afición adolescente.

Hay decenas de ejemplos que confirman cuan Serie Z se puede volver un videoclip gestado en el ámbito del arte cuando se proyecta fuera de él. Estivem en Galicia e lembreime de ti (2006) de DSK, es descarado como sólo puede serlo un producto que se sabe artie, ácido en su crítica a la imagen estereotípica del turismo gallego, y rebosante de retranca como caracteriza el trabajo del tándem DSK.

De Galicia al mundo. El ecuador de la proyección ha sido reservado para el multipremiado No es la imagen, es el objeto (2008) de Andrés Duque. Este hipnótico trabajo ahonda en los tópicos nocivos sobre lo exótico absorbidos en la infancia a través del juego. Un documental de viajes Serie Z (a base de cromos) con conexión directa al sustrato donde crecen los imaginarios: la infancia, aludida por la vía que marcó la seminal Arrebato de Iván Zulueta. Además de concepto, denuncia y bellísimas imágenes, el vídeo también trae dosis estomagante: el propio autor se acaba comiendo sus cromos.

Intensa traca de videos cortos antes de culminar la sesión: las propuestas de Julia Montilla, Alberto González Vázquez y Antonio Ortega conectan con la Serie Z por la precariedad más absoluta de medios. El desacomplejamiento total tanto de infraestructura (el clic clic de la lámpara de Montilla, las bolas informes de Ortega), como de sentido (desnortado González Vázquez) alumbran estas tres breves y espectrales videocreaciones.

Cierra Maite Ninou con Revival Solitari (1986), un vídeo que suscita amor a primera vista. Kitsch como una película de John Waters, apegado sin remedio a una estética ya caducada, este folletín desquiciado en su emulación es vocero directo (y enternecedor) del calado y reinterpretación de ciertas subculturas en una época y espacio determinados: los 80, Barcelona.

Arrancamos mencionando las transformaciones en la percepción de la intención del autor que conlleva el cambio de espacio de exhibición del videoarte. Siento que el videoarte agoniza. Hoy consumimos piezas audiovisuales con todo tipo de densidades intelectuales, intenciones y grados de experimentación en cualquier lugar a través del móvil, la tablet, las pantallas del metro… Ha llovido cuatro décadas desde que teníamos que entrar en un espacio legitimado del arte para poder disfrutar de piruetas audiovisuales divergentes de los códigos de la representación mainstream. ¿Donde está el lugar del videoarte hoy? ¿Se exhibe en espacios protegidos del arte… o más bien se refugia en ellos?

—————————————————————-

El milagro de la Serie Z
PROGRAMA


– Dani Moreno (aka Kid Dinamo)

Videozombies (1995-2003) | 10:00
– Carles Congost
Memorias de Arkaran (2005) | 21:55
– DSK
Estivem en Galicia e lembreime de ti (2006) | 5:43
– Andrés Duque

No es la imagen, es el objeto (2008) | 11:49

– Julia Montilla
Fenómena | 1:00

– Alberto González Vázquez
Una noche con Amenábar (2006) | 3:48

– Antonio Ortega
Resignación y angustia
(2003)| 2:00
– Maite Ninou

Revival Solitari (1986) | 18:20