Jornada de Debats de l’AAVC / Jornada de Debates de la AAVC

Posted in Uncategorized by admin on the diciembre 21st, 2012

CAT/CAST

Avui divendres 21 de desembre l’AAVC presenta una sèrie de debats a Hangar on es parlarà sobre alguns dels aspectes crucials de la conjuntura actual de l’escena i les polítiques culturals ens arts visuals a escala
nacional.

Més informació aquí.

CAST

Hoy viernes 21 de diciembre la AAVC presenta una serie de debates en Hangar donde se hablará sobre algunos de los aspectos cruciales de la coyuntura actual de la escenay las políticas culturales en las artes visuales a escala nacional.

Más información aquí.

AVUI Dijous 20DES: Pack HAMACA: Contra-distanciaments per Cristina Garrido als Cinemes Maldà / Jueves 20DIC: Pack HAMACA: Contra-distanciamientos por Cristina Garrido en los Cines Maldà

Posted in general by admin on the diciembre 20th, 2012

CAT/CAST

Avui dijous 20 de Desembre a les 20.35 us esperem als Cinemes Maldà de Barcelona amb l’últim programa del cicle “El Videoart a la Gran Pantalla” de l’any presentat per Cristina Garrido:

Després de cinc anys vivint junts, HAMACA i HANGAR han decidit fer un pas més en la seva relació. Per a això, han formalitzat un conveni de col·laboració que donarà, a aquells i aquelles artistes que entrin a realitzar residències en HANGAR d’entre 3 mesos i 2 anys, l’oportunitat de ser inclosos/es i distribuïts/es al catàleg d’HAMACA. En forma d’inauguració d’aquesta nova proposta, s’ha organitzat aquest programa que recull una sèrie de vídeos realitzats pels artistes residents a Hangar el 2012.

Sota el títol de Contra-distanciaments, la sessió vol donar-li la volta al conegut “efecte de distanciament” (Verfremdungseffekt en alemany), una metodologia que Bertolt Brecht utilitzava en el seu teatre per interrompre la narrativa de les obres i retornar contínuament als seus espectadors/es a la realitat. Les obres presentades en aquest programa generen un efecte contrari. Des de la realitat –de la qual sempre parteix el vídeo com a mitjà- generen un distanciament cap a la ficció, obrint així nous espais de reflexió sobre el món que ens envolta i, inevitablement, empenyent a l’espectador/a a confrontar-se amb l’absurd del quotidià.

A Inventario de Gestos, Mireia C. Saladrigues utilitza l’edició per convertir una acció tan quotidiana com ‘prendre cafè’ en alguna cosa extraordinària. Al descontextualizar aquest acte, Saladrigues aconsegueix concentrar l’atenció del/l’espectador/a en la gestualitat dels personatges, els quals repeteixen aquesta mateixa acció de maneres molt diferents. A Cartografías y falacias de un lugar cualquiera Marla Jacarilla ens porta a convertir el sòl desensurat d’un terrat en un mapa cartogràfic. Mitjançant una narració en subtítols, l’autora condueix la mirada del l’espectador/a i la distància del significat de la imatge mostrada en pantalla, per després tornar-la a apropar. A Tribute, Ainara Elgoibar explora el fenomen del turisme i la cultura de masses. A través d’ estetitzar-lo mitjançant diversos recursos videogràfics, l’artista ens distancia de la ‘normalitat’ del fenomen, i desvetlla el cas estrany i misteriós que hi ha en ell. Un distanciament similar és el que trobem a Proves per a assistent d’artista de Quim Packard i Enric Farrés. En una acció realitzada en Hangar al 2011, els artistes van convidar a diferents participants a realitzar una sèrie d’absurdes proves per arribar a ser ‘assistent d’artista’. A través d’aquesta acció, Packard i Farrés posen en evidència la precarietat i el sense sentit burocràtic que cal passar per entrar a treballar al món de l’art. Un doble distanciament és el que realitza Mariona Moncunill al seu vídeo Un contenidor simularà l’aeronau, en el qual presenta una sèrie d’entrevistes als implicats en un suposat accident d’avió. Encara que el seu format documental ens condueix a entendre que estem veient una realitat, el succés és un simulacre. Amb aquest gir invers, l’artista juga amb la percepció del l’espectador/a, qüestionant la gubernamentalitat (o documentalitat en paraules de Fita Steyerl) del gènere documental, i convidant-nos a reflexionar sobre la cultura de l’escàndol i el simulacre, tan utilitzada encara avui pels mitjans de comunicació. El programa conclou amb Space Riders, un vídeo en el qual el col·lectiu Aggtelek ens convida a distanciar-nos definitivament de la realitat i a endinsar-nos al seu món: un univers propi carregat d’humor cítric i estètica trash, en el qual l’alta cultura i la cultura popular es fonen, generant una experiència neo-surreal.

Programa:

Inventario de gestos. Mireia C. Saladrigues. 2009
Cartografías y falacias de un lugar cualquiera. Marla Jacarilla. 00:05:00, 2011.
Tribute. Ainara Elgoibar. 00:13:25,  2012.
Proves per a assistent d’artista. Quim Packard y Enric Farrés. 2011.
Un contenidor simularà l’aeronau. Mariona Moncunill. 00:11:52, 2012.
Space Riders. Aggtelek. 00:24:47, 2010.

CAST

Hoy jueves 20 de Diciembre a las 20.35 os esperamos en los Cines Maldá de Barcelona con el último programa del ciclo “El Videoarte en la Gran Pantalla” del año presentado por Cristina Garrido:

Después de cinco años viviendo juntos, HAMACA y HANGAR han decidido dar un paso más en su relación. Para ello, han formalizado un convenio de colaboración que dará, a aquellos y aquellas artistas que entren a realizar residencias en HANGAR de entre 3 meses y 2 años, la oportunidad de ser incluidos/as y distribuidos/as en el catálogo de HAMACA. En forma de inauguración de esta nueva propuesta, se ha organizado este programa que recoge una serie de vídeos realizados por los artistas residentes en Hangar en 2012.

Bajo el título de Contra-distanciamientos, la sesión quiere darle la vuelta al conocido “efecto de distanciamiento” (Verfremdungseffekt en alemán), una metodología que Bertolt Brecht utilizaba en su teatro para interrumpir la narrativa de las obras y devolver continuamente a sus espectadores/as a la realidad. Las obras presentadas en este programa generan un efecto contrario. Desde la realidad –de la cual siempre parte el vídeo como medio- generan un distanciamiento hacia la ficción, abriendo así nuevos espacios de reflexión sobre el mundo que nos rodea e, inevitablemente, empujando al espectador/a a confrontarse con el absurdo de lo cotidiano.

En Inventario de Gestos, Mireia C. Saladrigues utiliza la edición para convertir una acción tan cotidiana como ‘tomar café’ en algo extraordinario. Al descontextualizar este acto, Saladrigues consigue concentrar la atención del/la espectador/a en la gestualidad de los personajes, los cuales repiten esta misma acción de maneras muy distintas. En Cartografías y falacias de un lugar cualquiera Marla Jacarilla nos lleva a convertir el suelo descorchado de un terrado en un mapa cartográfico. Mediante una narración en subtítulos, la autora conduce la mirada del/la espectador/a y la distancia del significado de la imagen mostrada en pantalla, para luego volverla a acercar. En Tribute, Ainara Elgoibar explora el fenómeno del turismo y la cultura de masas. A través de estetizarlo mediante diversos recursos videográficos, la artista nos distancia de la ‘normalidad’ del fenómeno, y desvela lo extraño y misterioso que hay en él. Un distanciamiento similar es el que encontramos en Proves per a assistent d’artista de Quim Packard y Enric Farrés. En una acción realizada en Hangar en 2011, los artistas invitaron a distintos participantes a realizar una serie de absurdas pruebas para llegar a ser ‘asistente de artista’. A través de esta acción, Packard y Farrés ponen en evidencia la precariedad y el sin sentido burocrático que hay que pasar para entrar a trabajar en el mundo del arte. Un doble distanciamiento es el que realiza Mariona Moncunill en su vídeo Un contenidor simularà l’aeronau, en el que presenta una serie de entrevistas a los implicados en un supuesto accidente de avión. Aunque su formato documental nos conduce a entender que estamos viendo una realidad, el suceso es un simulacro. Con este giro inverso, la artista juega con la percepción del/la espectador/a, cuestionando la gubernamentalidad (o documentalidad en palabras de Hito Steyerl) del género documental, e invitándonos a reflexionar sobre la cultura del escándalo y el simulacro, tan utilizada aún hoy por los medios de comunicación.  El programa concluye con Space Riders, un vídeo en el que el colectivo Aggtelek nos invita a distanciarnos definitivamente de la realidad y a adentrarnos en su mundo: un universo propio cargado de humor cítrico y estética trash, en el que la alta cultura y la cultura popular se funden, generando una experiencia neo-surreal.

Programa:

Inventario de gestos. Mireia C. Saladrigues. 2009
Cartografías y falacias de un lugar cualquiera. Marla Jacarilla. 00:05:00, 2011.
Tribute. Ainara Elgoibar. 00:13:25,  2012.
Proves per a assistent d’artista. Quim Packard y Enric Farrés. 2011.
Un contenidor simularà l’aeronau. Mariona Moncunill. 00:11:52, 2012.
Space Riders. Aggtelek. 00:24:47, 2010.

Entrada:4€

FRANCISCO RUIZ DE INFANTE en “Aguas Turbulentas”

Posted in Uncategorized by admin on the diciembre 12th, 2012

CAT/CAST

Després de la primera visita de Francisco Ruiz de Infante al Aquarium de Donostia en companyia de Nekane Aramburu i una vegada escoltats els comentaris apassionats del personal del mateix, va sorgir immediatament en l’artista el desig de realitzar un molt particular projecte Site Specific.

Per a això havia de verificar si els corrents es presentaven favorables i si elles podien portar-li a l’estructuració d’una sèrie d’actes i intervencions coherents a realitzar en el temps de diverses “visites”.

Intervencions directes en diversos espais de l’Aquarium, tallers, projeccions, entrevistes sonores i rodatges en vídeo poguessin constituir a poc a poc els elements d’un organisme complex amb una paraula com a motor : la noció contemporània de Malenconia.

A la manera d’un projecte infiltrat Ruiz de Infante vodria proposar amb “BlueSky / Silver” un fascinant i llarg viatge creatiu amb una finalitat falsament secreta : un film les seqüències del qual seran de diferents naturaleses (espacials, temporals, participatives…) i que anirà construint-se com qui comença un quadern en blanc.

Però abans de llançar el projecte conjunt va néixer la proposta de realitzar un taller … i amb ella la possibilitat també de buscar algunes localitzacions dins de l’Aquarium.

En aquesta primera visita seran realitzades intervencions “in situ” en els aquaris de les Anxoves, les Meduses i la gran “piscina de peixos grocs” de l’auditori. Amb elles l’artista intentarà enfocar desitjos i embastar complicitats.

13-14-15 desembre 2012. Aquarium de Sant Sebastià.
BlueSky / Silver
Primeres intervencions, noves localitzacions i un taller

Conferència performativa a l’auditori de l’Aquarium. dissabte 15 desembre a les 13h.

CAST

Tras la primera visita de Francisco Ruiz de Infante al Aquarium de Donostia en compañía de Nekane Aramburu y una vez escuchados los comentarios apasionados del personal del mismo, surgió inmediatamente en el artista el deseo de realizar un muy particular proyecto Site Specific.
Para ello debía verificar si las corrientes se presentaban favorables y si ellas iban a poder llevarle a la estructuración de una serie de actos e intervenciones coherentes a realizar en el tiempo de varias “visitas”.
Intervenciones directas en varios espacios del Aquarium, talleres, proyecciones, entrevistas sonoras y rodajes en video pudieran constituir poco a poco los elementos de un organismo complejo con una palabra como motor : la noción contemporánea de Melancolía.

A la manera de un proyecto infiltrado Ruiz de Infante quisiera proponer con “BlueSky / Silver” un fascinante y largo viaje creativo con una finalidad falsamente secreta : un film cuyas secuencias serán de diferentes naturalezas (espaciales, temporales, participativas…) y que irá construyéndose como quien comienza un cuaderno en blanco.

Pero antes de lanzar el proyecto conjunto nació la propuesta de realizar un taller … y con ella la posibilidad también de buscar algunas localizaciones dentro del Aquarium.

En esta primera visita serán realizadas intervenciones “in situ” en los acuarios de las Anchoas, las Medusas y la gran “piscina de peces amarillos” del auditorio. Con ellas el artista intentará enfocar deseos e hilvanar complicidades.

13-14-15 diciembre 2012. Aquarium de San Sebastián.
BlueSky / Silver
Primeras intervenciones, nuevas localizaciones y un taller

Conferencia performativa en el auditorio del Aquarium. sábado 15 diciembre a las 13h.

Javier Codesal en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca

Posted in Uncategorized by admin on the diciembre 4th, 2012

CAT/CAST

Dins del cicle de conferències “El artista y la obra” coordinat pe l’Alberto Santamaría i el Víctor del Río, avui a les 19h presenta el Javier Codesal a la sala d’actes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Entrada lliure fins a completar l’aforament

CAST

Dentro del Ciclo de Conferencias “El artista y la obra” coordinado por Alberto Santamaría y Víctor del Río, hoy a las 19h presenta Javier Codesal en la sala de actos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. EEntrada libre hasta completar el aforo