Region 0 -Festival de Vídeo Arte Latino de Nueva York

Posted in Uncategorized by admin on the abril 12th, 2013

CAT/CAST

Vuitanta-sis artistes mostraran el seu treball en la segona edició de Region 0 -Festival de Vídeo Arte Latino de Nueva York que tindrà lloc els dies 16, 17 i 18 de Maig de 2013 en el Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York a la ciutat de Nova York.

Segons comunica l’organització, al voltant de 1000 peces de vídeo art han estat visionades per arribar a aquesta selecció, que es va dur a terme mitjançant una convocatòria oberta destacant la gran qualitat de les obres presentades. La selecció la va realitzar l’Eva Mendoza Chandas, comissària del festival. Els esments especials del jurat seran seleccionades per la Chus Martínez, Comissària cap del Museu del Barri de Nova York i l’Octavio Zaya, Comissari independent i del Pavelló Español per la 55ª Biennal d’Art de Venècia en 2013, i es donaran a conèixer el 18 de Maig durant la clausura del festival.

El procés de visualització de les obres es va dur a terme via Internet, facilitant d’aquesta manera la participació dels artistes en el festival. Un total de 574 creadors de Llatinoamèrica Espanya i Portugal, molts d’ells residents a Estats Units, van presentar els seus treballs.

Entre els seleccionats trobem al Lois Patiño, l’Albert Merino, la Tamara Kuselman, el Félix Fernández i la María Cañas

CAST

Ochenta y seis artistas mostrarán su trabajo en la segunda edición de Region 0 -Festival de Vídeo Arte Latino de Nueva York que  tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de Mayo de 2013 en el Centro Rey Juan Carlos I de la Universidad de Nueva York en la ciudad de Nueva York.

Según comunica la organización alrededor de 1000 piezas de vídeo arte han sido visionadas para llegar a esta selección, que se llevó a cabo mediante una convocatoria abierta destacandola gran calidad de las obras presentadas. La selección estuvo a cargo de Eva Mendoza Chandas, comisaria del festival. Las menciones especiales del jurado serán seleccionadas por Chus Martínez, Comisaria jefe de El Museo del Barrio de Nueva York y Octavio Zaya, Comisario independiente y del Pabellón Español para la 55ª Bienal de Arte de Venecia en 2013, y se darán a conocer el 18 de Mayo durante la clausura del festival.

El proceso de visualización de las obras se llevó a cabo vía Internet, facilitando de esta manera la participación de los artistas en el festival. Un total de 574 creadores de Latinoamérica España y Portugal, muchos de ellos residentes en Estados Unidos, presentaron sus trabajos.

Entre los seleccionados encontramos a Lois Patiño, Albert Merino, Tamara Kuselman, Félix Fernández y María Cañas

SALVEM CAN FELIPA / SALVEMOS CAN FELIPA

Posted in Uncategorized by admin on the abril 9th, 2013

CAT/ CAST

Petició dirigida a Il·lm. Sr. Eduard Freixedes i Plans. Regidor del Districte de Sant Martí.

Després de 17 anys de trajectòria la regidoria del Districte de Sant Martí vol reconvertir la Sala d’Exposicions de Can Felipa en oficines per entitats, adduint que es tracta d’una petició del barri. Aquesta sala es un dels millors espais d’exposició de la ciutat, que s’ha trigat anys d’equipar i és a més l’únic espai municipal dedicat a l’art contemporani en tot el Districte (231.584 hab). Els veïns i usuaris estem segurs que pot trobar-se una ubicació per entitats que no passi per desmantellar un programa significatiu tant pel barri com per la ciutat de Barcelona. Potser a les dues plantes buides de Can Saladrigues.
Breu història de l’espai:
El programa d’Arts visuals de Can Felipa està especialment vinculat a la sala d’exposicions del centre, a la tercera planta, que per la seva particular configuració, amplitud (més de 500 m²) i lluminositat, permet una gran versatilitat. Des dels seus inicis d’activitat, el 1996, fins a l’actualitat, hi han col·laborat més de quatre-cents artistes, comissaris i altres professionals de l’art i el disseny. Per la seva tradició en el suport de l’art emergent, sobretot de caràcter jove, i per la seva trajectòria, que l’avala com a espai de referència a Barcelona en el suport a les arts visuals, la sala de Can Felipa està integrada a la xarxa de sales d’art de la ciutat i té un paper clau en els circuits de creació emergent de Catalunya.
Els objectius generals del programa d’Arts Visuals es poden resumir en: donar suport a l’art emergent i als joves creadors en el seu procés de professionalització (artistes, comissaris, investigadors i dissenyadors); treballar per a la producció i difusió de les arts visuals, apropant-les a nous públics; col·laborar amb altres institucions o col·lectius per tal de consolidar plataformes de suport a la creació emergent.
Des del 2001 el programa es desenvolupa a partir d’una convocatòria pública de caràcter anual que recull projectes de creació artística, de comissariat i de disseny, els quals venen seleccionats per un jurat format per diferents professionals del sector, oferint la màxima transparència en la gestió i producció del programa resultant, que es porta a terme durant la temporada següent.

Podeu signar-la aquí

CAST

Petición dirigida a Il·lm. Sr. Eduard Freixedes i Plans. Regidor del Districte de Sant Martí.

Después de 17 años de trayectoria la concejalía del Distrito de Sant Martí quiere reconvertir la Sala de Exposiciones de Can Felipa en oficinas para entidades, aduciendo que se trata de una petición del barrio. Esta sala es uno de los mejores espacios de exposición de la ciudad, que se ha tardado años en equipar y es además el único espacio municipal dedicado al arte contemporáneo en todo el Distrito (231.584 hab). Los vecinos y usuarios estamos seguros que puede encontrarse una ubicación para entidades que no pase por desmantelar un programa significativo tanto para el barrio como para la ciudad de Barcelona. Quizás en las dos plantas vacías de Can Saladrigues.
Breve historia del espacio:
El programa de Artes visuales de Can Felipa está especialmente vinculado a la sala de exposiciones del centro, en la tercera planta, que por su particular configuración, amplitud (más de 500 m²) y luminosidad, permite una gran versatilidad. Desde sus inicios de actividad, en 1996, hasta la actualidad, han colaborado más de cuatrocientos artistas, comisarios y otros profesionales del arte y el diseño. Por su tradición en el apoyo del arte emergente, sobre todo de carácter joven, y por su trayectoria, que lo avala como espacio de referencia en Barcelona en el apoyo a las artes visuales, la sala de Can Felipa está integrada en la red de salas de arte de la ciudad y tiene un papel clave en los circuitos de creación emergente de Cataluña.
Los objetivos generales del programa de Artes Visuales se pueden resumir en: apoyar al arte emergente y a los jóvenes creadores en su proceso de profesionalización (artistas, comisarios, investigadores y diseñadores); trabajar para la producción y difusión de las artes visuales, acercándolas a nuevos públicos; colaborar con otras instituciones o colectivos para consolidar plataformas de apoyo a la creación emergente.
Desde el 2001 el programa se desarrolla a partir de una convocatoria pública de carácter anual que recoge proyectos de creación artística, de comisariado y de diseño, los cuales venden seleccionados por un jurado formado por diferentes profesionales del sector, ofreciendo la máxima transparencia en la gestión y producción del programa resultante, que se lleva a cabo durante la temporada siguiente.

Podéis firmarla aquí

La 21ª Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona

Posted in Uncategorized by admin on the abril 5th, 2013

CAT/CAST

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona, després dels seus vint anys d’activitat, segueix apostant per la promoció i difusió del treball de les cineastes en particular i de la cultura de les dones en general.

En la seva 21a edició presentem una sèrie de novetats: la programació s’estendrà al llarg de l’any a través de programes i seus diferents, com a fruit d’un treball col·laboratiu amb d’altres entitats o institucions; s’obriran nous espais monogràfics; es duran a terme tallers creatius i s’inaugurarà un espai on-line.

CAST

La Muestra Internacional de Films de Mujeres de Barcelona,
después de sus veinte años de actividad, sigue apostando por la promoción y difusión del trabajo de las cineastas en particular y de la cultura de las mujeres en general.

En su 21a edición presentamos una serie de novedades: la programación se extenderá a lo largo del año a través de programas y suyos diferentes, como fruto de un trabajo colaborativo con otras entidades o instituciones; se abrirán nuevos espacios monográficos; se llevarán a cabo talleres creativos y se inaugurará un espacio on-line.