Dimecres 21 de Maig a l’ARTS SANTA MÒNICA

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 19th, 2014

L’ull escolta. Eugeni Bonet: pantalles, projeccions, escrits

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 14th, 2014

CAT/CAST

Demà dijous 15 de Maig s’inagura L’ull escolta. Eugeni Bonet: pantalles, projeccions, escrits Es tracta d’una proposta que explora els treballs d’Eugeni Bonet des de la meitat dels anys setanta fins a l’actualitat, tot reflectint les transferències entre la reflexió i la pràctica, i el seu desplegament entre el marc de les arts visuals i aquells que són propis de la imatge en moviment. A fi d’abastar tots aquests aspectes, s’han establert tres línies d’investigació diferents però complementàries:

a) PANTALLES: reposició de 6 programacions audiovisuals que conformen un discurs estructurat a partir de línies genealògiques, criteris formals, vincles semàntics, relacions tecnològiques i filiacions perceptives.

b) PROJECCIONS: presentació museogràfica del seu quefer artístic, des de les filmescultures dels setanta fins a eGolem (2007-2014), una obra encara oberta i en curs.

c) ESCRITS: publicación realitzada per a l’ocasió, amb el títol Escrits de vista i oïda, que recull 24 textos de l’autor des de 1975 fins a l’actualitat.

Títol: L’ull escolta. Eugeni Bonet: pantalles, projeccions, escrits. Inauguració: dijous, 15 de maig de 2014, a les 19.30 h Dates: del 16 de maig al 31 d’agost de 2014 Comissariat: Valentín Roma Exposició organitzada i produïda per: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Catàleg: Escritos de vista y oído, 19 de maig de 2014

CAST

Mañana jueves se inaugura El ojo escucha. Eugeni Bonet: pantallas, proyecciones, escritos. Se trata de una propuesta que explora el trabajo de Eugeni Bonet desde la mitad de los años setenta hasta el presente, atendiendo a las transferencias entre reflexión y práctica, así como a sus despliegues entre el marco de las artes visuales y los propios de la imagen en movimiento. Para ello, se han establecido tres líneas de investigación distintas aunque complementarias:

a) PANTALLAS: reposición de 6 programaciones audiovisuales que conforman un discurso estructurado a partir de líneas genealógicas, criterios formales, vínculos semánticos, relaciones tecnológicas y filiaciones perceptivas.

b) PROYECCIONES: presentación museográfica de su quehacer artístico, desde las filmesculturas de los setenta hasta eGolem (2007-2014), una obra aún abierta y en curso.

c) ESCRITOS: publicación realizada para la ocasión, con el título de Escritos de vista y oído, que recoge 24 textos del autor desde 1975 hasta la actualidad.

Título: El ojo escucha. Eugeni Bonet: pantallas, proyecciones, escritos. Inauguración: jueves, 15 de mayo de 2014, a las 19.30 h Fechas: del 16 de mayo al 31 de agosto de 2014 Comisariado: Valentín Roma Exposición organizada y producida por: Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Catálogo: Escritos de vista y oído, 19 de mayo de 2014