Presentació Apologia/Antologia a La Virreina Centre de la Imatge

Posted in Uncategorized by admin on the enero 16th, 2017

[català]

Presentació d’Apologia/Antologia: Recorreguts pel vídeo en el context espanyol
Video-compilació que recull els prop de cinquanta anys d’història de la producció artística audiovisual en el nostre context, mitjançant un cofre que conté cinc DVD i un llibret. L’edició és part d’un projecte que inclou una web amb més de dues-centes cinquanta produccions de lliure accés.

La Virreina Centre de la Imatge
Palau de la Virreina
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Dimarts 24 de gener, 19 h. Virreina LAB
Entrada gratuïta. Aforament limitat

La inexistència d’una compilació antològica que ordenés i contextualitzés les videocreaciones estatals, i les dificultats per difondre internacionalment el catàleg de la distribuïdora Hamaca van impulsar el projecte editorial Apologia/Antologia: Recorreguts pel vídeo en el context espanyol. La iniciativa està inspirada en fructíferes recopilacions realitzades en altres contextos, com les realitzades per la distribuïdora de videoarte americana Video Data Bank.

L’objectiu del projecte és visibilizar les genealogies de les diferents obres i artistes, i els vincles i els diàlegs que tenen lloc entre ells; facilitant, d’aquesta manera, el coneixement i la difusió dels usos del vídeo i el cinema. El títol doble desvetlla la duplicitat dels impulsos motors del projecte: en primer lloc, la passió per l’art audiovisual; en segon lloc, la determinació per crear una eina útil historiogràfica. L’ordre dels termes assenyala la tirada pel mitjà com a punt de partida i instrument per sortejar l’arbitrarietat implícita en tota labor antològica.

Apologia/Antologia s’articula entorn de cinc eixos temàtics proposats per l’equip editorial que integren Aimar Arriola, Eugeni Bonet, Gonzalo de Pedro, Neus Miró i Arturo/fito Rodríguez. La jornada proposada part dels dos formats complementaris en què es materialitza el projecte: una caixa de DVD (editada i distribuïda per CAMEO) i una pàgina web (dissenyada pel data activist Nicolas Malevé).

Programa

19:00-19:20
Presentació d’Apologia/Antologia
Eli Lloveras i Nicolas Malevé


19:20-20:10
Taula rodona amb l’equip editorial
Aimar Arriola, Eugeni Bonet, Gonzalo de Pedro, Neus Miró i Arturo/fito Rodríguez
Moderada per Eli Lloveras


20:10-21:00
Projecció d’una selecció de produccions integrades en els recorreguts d’Apologia/Antologia

***

Apologia/Antologia és una iniciativa d’Eli Lloveras (directora d’HAMACA) i Anna Manubens (Cap de Programes Públics del CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux). L’edició és una coproducció entre HAMACA (distribuïdora de videoarte i arts electròniques), Tabakalera (Centre Internacional de Cultura Contemporània en Donostia/Sant Sebastià) i Universitat del País Basc (UPV/EHU); i compta amb la col·laboració d’AC/I (Acció Cultural espanyola), MECD, la Generalitat de Catalunya, Hangar i CAMEO.

Més informació: http://www.hamacaonline.net/aa/
Email: apologia@hamacaonline.net

DVDBox_Hamaca_Bodego

[castellano]

Presentación de Apología/Antología: Recorridos por el vídeo en el contexto español

Video-compilación que recoge los cerca de cincuenta años de historia de la producción artística audiovisual en nuestro contexto, mediante un cofre que contiene cinco DVD y un libreto. La edición es parte de un proyecto que incluye una web con más de doscientas cincuenta producciones de libre acceso.

La Virreina Centre de la Imatge
Palau de la Virreina
La Rambla, 99. 08002 Barcelona

Martes 24 de enero, 19 h. Virreina LAB
Entrada gratuita. Aforo limitado

La inexistencia de una compilación antológica que ordenase y contextualizase las videocreaciones estatales, y las dificultades para difundir internacionalmente el catálogo de la distribuidora Hamaca impulsaron el proyecto editorial Apología/Antología: Recorridos por el vídeo en el contexto español. La iniciativa está inspirada en fructíferas recopilaciones realizadas en otros contextos, como las realizadas por la distribuidora de videoarte americana Video Data Bank.

El objetivo del proyecto es visibilizar las genealogías de las distintas obras y artistas, y los vínculos y los diálogos que tienen lugar entre ellos; facilitando, de esta manera, el conocimiento y la difusión de los usos del vídeo y el cine. El título doble desvela la duplicidad de los impulsos motores del proyecto: en primer lugar, la pasión por el arte audiovisual; en segundo lugar, la determinación por crear una herramienta útil historiográfica. El orden de los términos señala la querencia por el medio como punto de partida e instrumento para sortear la arbitrariedad implícita en toda labor antológica.

Apología/Antología se articula en torno a cinco ejes temáticos propuestos por el equipo editorial que integran Aimar Arriola, Eugeni Bonet, Gonzalo de Pedro, Neus Miró y Arturo/fito Rodríguez. La jornada propuesta parte de los dos formatos complementarios en que se materializa el proyecto: una caja de DVD (editada y distribuida por CAMEO) y una página web (diseñada por el data activist Nicolas Malevé).

Programa

19:00-19:20
Presentación de Apología/Antología
Eli Lloveras y Nicolas Malevé

19:20-20:10
Mesa redonda con el equipo editorial
Aimar Arriola, Eugeni Bonet, Gonzalo de Pedro, Neus Miró y Arturo/fito Rodríguez.
Moderada por Eli Lloveras

20:10-21:00
Proyección de una selección de producciones integradas en los recorridos de Apología/Antología

***

Apología/Antología es una iniciativa de Eli Lloveras (directora de HAMACA) y Anna Manubens (Jefa de Programas Públicos del CAPC musée d’art contemporain de Bordeaux). La edición es una coproducción entre HAMACA (distribuidora de videoarte y artes electrónicas), Tabakalera (Centro Internacional de Cultura Contemporánea en Donostia/San Sebastián) y Universidad del País Vasco (UPV/EHU); y cuenta con la colaboración de AC/E (Acción Cultural española), MECD, la Generalitat de Catalunya, Hangar y CAMEO.

Más información: 
http://www.hamacaonline.net/aa/
Email: apologia@hamacaonline.net