Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad

Posted in Uncategorized by admin on the noviembre 5th, 2012

CAT/CAST

Avui a les 19h el MNCARS inaugura el cicle “Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad” amb el documental “Ensayo Final para utopía” de l’Andrés Duque.

Aquest cicle ofereix una visió panoràmica de com l’audiovisual realitzat a Espanya i produït en els marges de la indústria està responent a la situació de canvi i crisi estructural contemporània, però també recull com la imatge documental és un dels àmbits més destacats per a l’experimentació formal i l’assaig en nous sistemes de producció i distribució. D’aquesta manera, “Urgencias de la contemporaneidad” reuneix onze produccions de no ficció realitzades entre 2011 i 2012 que aborden, des de múltiples perspectives, la necessitat de deixar constància d’un procés de transformació. Aquesta situació de canvi no es reflecteix només a un nivell temàtic. Les pel·lícules aquí reunides qüestionen tant les formes tradicionals de representació d’allò real en el documental com les diferents estructures del relat. Així mateix, proposen nous formats de producció i promoció dels discursos visuals que interroguen la crisi sistémica contemporània, ja sigui a través de la creació col·lectiva, de la difusió lliure a través de la xarxa utilitzant llicències Creative Commons, de l’ocupació de formats transversals o del finançament col·lectiu (crowdfunding). Totes les produccions que componen aquest cicle tenen en comú una voluntat expressa de mostrar i un desig explícit de veure el que està succeint al món circumdant, evitant articular qualsevol tipus de discurs totalitzador o de veritat unívoca sobre el mateix.

“Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad” s’estructura entorn de tres eixos argumentals principals.

En primer lloc, els efectes que l’actual paradigma econòmic, el seu esgotament i possibles models basats en alternatives, com l’economia creativa, té sobre la ciutat i els seus habitants. Mercat de futurs (Mercedes Álvarez, 2011), ElectroClass (María Ruido, 2011), Edificio España (Víctor Moreno, 2012), Enero, 2012 o la apoteosis de Isabel la Católica (Los Hijos, 2012) i [No-res] Vida y muerte de un espacio en tres actos (Xavier Artigas, 2012) s’articulen en aquest bloc.

En segon lloc, el viatge, entès aquest com a reflexió sobre els mecanismes a través dels quals es construeix la memòria i la identitat personal i col·lectiva, convertint, d’aquesta manera, el discurs individual en un discurs social. En aquest apartat destaquen Ensayo final para utopía (Andrés Duque, 2012), Kanimambo (Abdelatif Hwidar, Carla Subirana i Adán Aliaga, 2012), Vikingland (Xurxo Chirro, 2011) i Los Ulises (Agatha Maciaszek i Alberto García Ortiz, 2011).

Finalment, i en tercer lloc, els nous processos constituents que han sorgit del descontentament cap a les formes tradicionals d’acció política. Particularment, aquells relacionats amb la crisi d’una determinada idea i sistema de gobernança manifestada en les recents mobilitzacions socials. 15M: Excelente. Revulsivo. Importante (Stéphane M. Grueso, 2012) i Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2012) suposen ambdues un exemple clar d’aquesta situació.

“Nuevas formas del documental en España” busca també obrir un nou àmbit en el museu contemporani per pensar l’audiovisual. D’una part, es distancia de la projecció com un fet autònom i aïllat, buscant compaginar-la amb presentacions i tallers amb els cineastes. D’una altra part, posa en dubte la distinció habitual entre un cinema de museu i un cinema de festival, reunint a cineastes de tots dos espais, tradicionalment separats, quan no enfrontats. Al mateix temps, estén aquesta condició a la seva mateixa organització ja que, sent proposat pel Museu Reina Sofía i l’ICAA, busca assajar iniciatives institucionals conjuntes que, com els documentals mostrats, parteixin de la noció de crisi com a possibilitat per al canvi.

CAST

Hoy a las 19h el MNCARS inaugura el ciclo “Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad” con el documental “Ensayo Final para utopía” de Andrés Duque.

Este ciclo ofrece una visión panorámica de cómo el audiovisual realizado en España y producido en los márgenes de la industria está respondiendo a la situación de cambio y crisis estructural contemporánea, pero también recoge cómo la imagen documental es uno de los ámbitos más destacados para la experimentación formal y el ensayo en nuevos sistemas de producción y distribución. De esta manera, Urgencias de la contemporaneidad reúne once producciones de no ficción realizadas entre 2011 y 2012 que abordan, desde múltiples perspectivas, la necesidad de dejar constancia de un proceso de transformación. Esta situación de cambio no se refleja sólo a un nivel temático. Las películas aquí reunidas cuestionan tanto las formas tradicionales de representación de lo real en el documental como las diferentes estructuras del relato. Asimismo, proponen nuevos formatos de producción y promoción de los discursos visuales que interrogan la crisis sistémica contemporánea, ya sea a través de la creación colectiva, de la difusión libre a través de la red utilizando licencias Creative Commons, del empleo de formatos transversales o de la financiación colectiva (crowdfunding). Todas las producciones que componen este ciclo tienen en común una voluntad expresa de mostrar y un deseo explícito de ver lo que está sucediendo en el mundo circundante, evitando articular cualquier tipo de discurso totalizador o de verdad unívoca sobre el mismo.

Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad. se estructura en torno a tres ejes argumentales principales.

En primer lugar, los efectos que el actual paradigma económico, su agotamiento y posibles modelos basados en alternativas, como la economía creativa, tiene sobre la ciudad y sus habitantes. Mercado de futuros (Mercedes Álvarez, 2011), ElectroClass (María Ruido, 2011), Edificio España (Víctor Moreno, 2012), Enero, 2012 o la apoteosis de Isabel la Católica (Los Hijos, 2012) y [No-res] Vida y muerte de un espacio en tres actos (Xavier Artigas, 2012) se articulan en este bloque.

En segundo lugar, el viaje, entendido éste como reflexión sobre los mecanismos a través de los cuales se construye la memoria y la identidad personal y colectiva, convirtiendo, de esta manera, el discurso individual en un discurso social. En este apartado destacan Ensayo final para utopía (Andrés Duque, 2012), Kanimambo (Abdelatif Hwidar, Carla Subirana y Adán Aliaga, 2012), Vikingland (Xurxo Chirro, 2011) y Los Ulises (Agatha Maciaszek y Alberto García Ortiz, 2011).

Por último, y en tercer lugar, los nuevos procesos constituyentes que han surgido del descontento hacia las formas tradicionales de acción política. Particularmente, aquellos relacionados con la crisis de una determinada idea y sistema de gobernanza manifestada en las recientes movilizaciones sociales. 15M: Excelente. Revulsivo. Importante (Stéphane M. Grueso, 2012) y Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2012) suponen ambas un ejemplo claro de esta situación.

Nuevas formas del documental en España busca también abrir un nuevo ámbito en el museo contemporáneo para pensar el audiovisual. De una parte, se distancia de la proyección como un hecho autónomo y aislado, buscando compaginarla con presentaciones y talleres con los cineastas. De otra parte, pone en duda la distinción habitual entre un cine de museo y un cine de festival, reuniendo a cineastas de ambos espacios, tradicionalmente separados, cuando no enfrentados. Al mismo tiempo, extiende esta condición a su misma organización ya que, siendo propuesto por el Museo Reina Sofía y el ICAA, busca ensayar iniciativas institucionales conjuntas que, como los documentales mostrados, partan de la noción de crisis como posibilidad para el cambio.

One Response to 'Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad'

Subscribe to comments with RSS or TrackBack to 'Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad'.

  1. Pedro said,

    on febrero 7th, 2014 at 7:48 pm

    Muy interesante, ¿saben dónde puedo conseguir más información de este ciclo?

Leave a Reply