HAMACA. media & video art distribution from Spain.

Búsqueda avanzada

Correo Mapa del sitio Intro Establecer como página de inicio Añadir a favoritos
 • » HOME
 •   |      «
 • Atrás
Entrar |  Crear cuenta  | Entrar

Submenu

Noticias

BLOG HAMACA
1    2

Falta Definición es el nombre que le pusimos hace unos años a una serie compuesta por pequeños clips realizados a artistas y agentes vinculados a Hamaca que nos permitían tener más pistas sobre su trabajo y proyectos presentes y futuros. Este año retomamos la realización de estos pequeños clips aprovechando la oportunidad que nos ofrece la programación del Ciclo de Hamaca en el Arts Santa Mònica.
Aquí va el primer clip extraido de la sesión LAS MÁS MACABRAS DE LAS VIDAS Y EL ESTADO DE LAS COSAS sobre Roberto Herreros:

Falta definicion 6-Roberto Herreros from HAMACA on Vimeo.

Y aquí el resto de cápsulas:

Falta definición 1: Zemos98

Falta definición 2: Alberto González Vázquez

Falta definición 3: María Cañas

Falta definición 4: Luís Escartín

Avui dimecres a les 16:30h participarem en “Polsos en la Iconosfera”, un programa “live online” per a la divulgació de l’art contemporani.
Físicament estarem a la Sala d’Actes de l’Arts Santa Mònica. La Rambla 10, Barcelona. Drassanes.
I en vídeo livestream al canal LIVEMEDIA
http://www.lab-livemedia.net

CAT/CAST

Taller impulsat des de la col·laboració entre HAMACA i HANGAR

En un sector important de la ciutadania global ha esclatat recentment una consciència polític i social que activa necessitats de transformació. Què fem amb les nostres ganes de canviar el món?? Quines eines utilitzem per expressar el nostre malestar?? Quins serien els formats de producció audiovisual en una obra polític artística que volem/necessitem crear?? Com fusionem la urgència d'un text polític amb la narració estètica audiovisual'? Podem crear des del consens col·lectiu??

A partir de l'experiència de produción de la pel·lícula ?Tres instantes, un grito?, que narra tres moments d'indignació l'any 2011 a Madrid, Nova York i Santiago de Xile aquest taller pretén obrir un espai de reflexió i pràctica sobre l'específic del text polític documental. Analitzant i deconstruïnt aquesta obra des dels materials de descarti i materials bruts. També es donarà un repàs a obres d'altres persones que han treballat sobre aquests mateixos témas des de perpectivas i formes molt diferents. El taller té una primera part de analisis i visionat de materials i una segona part pràctica que convida a la producció de petites peces de producció per part de les persones que assisteixin, tant com a creació individual o col·lectiva. El taller està dirigit a persones, grups de persones, artistes, professionals i/o activistes que vulguin conèixer pràctiques d'aquest gènere i produir els seus propis materials en el context de les demandes polítiques actuals.

PRIMERA PART: Presentació i deconstrucción analítica de la pel·lícula Tres instantes, un grito. Dates: 30 d'octubre i 1 de novembre 2014

Dijous 30 d'octubre a la tarda 19.00 visionat de la pel·lícula ?Tres instantes, un grito?. 96 minuts
Debat obert amb el públic i assistents a la projecció.

Dissabte 1 de novembre tot el dia.

Primera part: 3 hores. 10.00 a 13.00

Anàlisi deconstructivo de la pel·lícula ?Tres instantes, un grito?.
Aquí es pretén estudiar materials i esbossos previs al muntatge final de la pel·lícula. Analitzar els descartis com a textos visuals bruts. Proposta de reorganització i reedició de muntatge d'acord a una discussió col·lectiva del grup, reflexionant sobre l'específic que es construeix entre la mirada individual a la col·lectiva. Estudi des del punt de vista de continguts polítics enfront de consideracions estètiques. Proposta de discussió sobre com estetizar un material d'urgència política que sorgeix des de fallades tècniques inevitables.

Descans per menjar

Segona part: 3 hores. 15.00 a19.00

Anàlisi de materials d'altres persones que han retratat el mateix o altres moviments socials esdevinguts en el context de l'any 2011 i uns altres. Resultats i diferències formals. Elements comuns en els relats. Es podriá detectar una estètica pròpia de ?el de carrer?? Retòriques identitàries en les produccions. Què és el real polític?.

Eines bàsiques de treball. Enregistrament, arxiu de material brut, selecció, escaleta de muntatge. Edició.
Proposta de realització d'un projecte col·lectiu i/ o individual per a la següent fase del taller al febrer 2015. Posada en comú dels temes que es volguessin realitzar. Pla de treball per a la segona etapa. Conclusions.

Preu projecció + taller: 25? / 20? amb carnet d'estudiant i de soci dela AAVC
Inscripcions: escriure un e-mail amb les dades personals a formacio@hangar.org

+++++++

SEGONA PART: Quant ens pertany i/o deixa de pertànyer el text polític que construïm? Desenvolupament i proposta de producció. Dates: febrer 2015

En aquesta segona part del taller s?espera que els assistents portin materials en procés de producció amb els quals treballar. Entenent-se per això materials bruts gravats i amb una escaleta de muntatge. Materials en fase edició off line. Cada persona o grup de treball ha d'acabar una peça de màxim 3 minuts i posteriorment tots els treballs seran intercanviats per ser reeditats per les altres persones assistents al taller. Es reflexiona sobre les conseqüències de la intervenció d'altres mirades sobre el que produïm. Dandole valor també al resultat més col·lectiu.

Primera sessió Dissabte

10.30 a 13,30
Anàlisi detallada i posada en comú dels projectes que els participants estan realitzant o volen realitzar. Visionats de materials bruts i /o pre muntatges. Suggeriments formals i de continguts.
Descans per menjar.

15.00 a 19.00
Pràctiques de muntatge. I. Processos d'edició i/o reedició.
Segona sessió Domingo

10.30 a 13.30
Pràctiques de muntatge II. Processos d'edició i/o reedició.
Descans per menjar.

15.00 a 19.00
Finalització de treballs. Projecció de tots els treballs en la seva diferents fases. Comparació del producte ?autor individual i autor col·lectiu? Analisis detallat de cada treball. Avaluació i posada en comú.

Cecilia Barriga:

Nace en Concepción, Chile. En 1977 se traslada a Madrid donde realiza estudios de cine y televisión en la Universidad Complutense de Madrid. Ha residido en New York, La Habana, Berlín, Zürich y Concepción. Desde hace más de treinta años trabaja en la creación audiovisual utilizando diversos formatos y géneros como el cine de ficción y el documental, el video arte experimental y la performance en colaboración con otras artistas. Sus trabajos se han exhibido internacionalmente en museos de arte contemporáneo, canales de televisión, festivales y salas de cine. Obras destacadas: Encuentro entre dos reinas (1991), video experimental. La herida de mi ojo (1994), documental de creación. Time?s up! (2000) largometraje de ficción. El camino de Moisés (2003), documental para televisión. En el río (2007) y El día del euro (2008), video creación. El esqueleto tatuado (2010), video performance. Granada, 30 años después (2010), documental. Casa de red (2011), video creación.

CAST

Taller impulsado desde la colaboración entre HAMACA y HANGAR

En un sector importante de la ciudadanía global ha estallado recientemente una conciencia político y social que activa necesidades de transformación. ¿Qué hacemos con nuestras ganas de cambiar el mundo?? ¿Qué herramientas utilizamos para expresar nuestro malestar?? ¿Cuáles serían los formatos de producción audiovisual en una obra político artística que queremos/necesitamos crear?? ¿Cómo fusionamos la urgencia de un texto político con la narración estética audiovisual'? ¿Podemos crear desde el consenso colectivo??

A partir de la experiencia de produción de la película Tres instantes, un grito, que narra tres momentos de indignación en el año 2011 en Madrid, Nueva York y Santiago de Chile este taller pretende abrir un espacio de reflexión y práctica sobre lo específico del texto político documental. Analizando y deconstruyendo esta obra desde los materiales de descarte y materiales brutos. También se dará un repaso a obras de otras personas que han trabajado sobre estos mismos témas desde perpectivas y formas muy diferentes. El taller tiene una primera parte de analisis y visionado de materiales y una segunda parte práctica que invita a la producción de pequeñas piezas de producción por parte de las personas que asistan, tanto como creación individual o colectiva. El taller está dirigido a personas, grupos de personas, artistas, profesionales y/o activistas que quieran conocer prácticas de este género y producir sus propios materiales en el contexto de las demandas políticas actuales.

PRIMERA PARTE:  Presentación y deconstrucción analítica de la película Tres instantes, un grito. Fechas: 30 de octubre y 1 de noviembre 2014

Jueves 30 de octubre por la tarde 19.00 visionado de la película Tres instantes, un grito. 96 minutos
Debate abierto con el público y asistentes a la proyección.

Sabado 1 de noviembre todo el día.
Primera parte: 3 horas. 10.00 a 13.00
Análisis deconstructivo de la película Tres instantes un grito.
Aquí se pretende estudiar materiales y bocetos previos al montaje final de la película. Analizar los descartes como textos visuales brutos. Propuesta de reorganización y reedición de montaje de acuerdo a una discusión colectiva del grupo, reflexionando sobre lo específico que se construye entre la mirada individual a la colectiva. Estudio desde el punto de vista de contenidos políticos frente a consideraciones estéticas. Propuesta de discusión acerca de cómo estetizar un material de urgencia política que surge desde fallos técnicos inevitables.

Descanso para comer

Segunda parte: 3 horas. 15.00 a19.00
Análisis de materiales de otras personas que han retratado el mismo u otros movimientos sociales acontecidos en el contexto del año 2011 y otros. Resultados y diferencias formales.  Elementos comunes en los relatos. Se podriá detectar una estética propia de ?lo callejero?? Retóricas identitarias en las producciones. ¿Qué es lo real político?.
Herramientas básicas de trabajo. Grabación, archivo de material bruto, selección, escaleta de montaje. Edición.
Propuesta de realización de un proyecto colectivo y/ o individual para la siguiente fase del taller en febrero 2015. Puesta en común de los temas que se quisieran realizar. Plan de trabajo para la segunda etapa. Conclusiones.
Precio proyección + taller: 25? / 20? con carnet de estudiante y de socio dela AAVC
Inscripciones: escribir un e-mail con los datos personales a formacio@hangar.org

+++++++

SEGUNDA PARTE: ¿Cúanto nos pertenece y/o deja de pertenecer el texto político que construímos? Desarrollo y propuesta de producción.  Fechas: febrero 2015
En esta segunda parte del taller se espera que los asistentes traigan materiales en proceso de producción con los que trabajar. Entendiéndose por ello materiales brutos grabados y con una escaleta de montaje. Materiales en fase edición off line. Cada persona o grupo de trabajo debe terminar una pieza de máximo 3 minutos y posteriormente todos los trabajos serán intercambiados para ser reeditados por las otras personas asistentes al taller. Se reflexiona sobre las consecuencias de la intervención de otras miradas sobre lo que producimos. Dandole valor también al resultado más colectivo.

Primera sesión Sábado
10.30 a 13,30
Análisis detallado y puesta en común de los proyectos que los participantes estan realizando o quieren realizar. Visionados de materiales brutos y /o pre montajes. Sugerencias formales y de contenidos.

Descanso para comer.

15.00 a 19.00
Prácticas de montaje. I. Procesos de edición y/o reedición.

Segunda sesión Domingo
10.30 a 13.30
Prácticas de montaje II. Procesos de edición y/o reedición.

Descanso para comer.
15.00 a 19.00

Finalización de trabajos. Proyección de todos los trabajos en su diferentes fases. Comparación del producto ?autor individual y autor colectivo? Analisis detallado de cada trabajo. Evaluación y puesta en común.

Cecilia Barriga:
Nace en Concepción, Chile. En 1977 se traslada a Madrid donde realiza estudios de cine y televisión en la Universidad Complutense de Madrid. Ha residido en New York, La Habana, Berlín, Zürich y Concepción. Desde hace más de treinta años trabaja en la creación audiovisual utilizando diversos formatos y géneros como el cine de ficción y el documental, el video arte experimental y la performance en colaboración con otras artistas. Sus trabajos se han exhibido internacionalmente en museos de arte contemporáneo, canales de televisión, festivales y salas de cine. Obras destacadas: Encuentro entre dos reinas (1991), video experimental. La herida de mi ojo (1994), documental de creación. Time?s up! (2000) largometraje de ficción. El camino de Moisés (2003), documental para televisión. En el río (2007) y El día del euro (2008), video creación. El esqueleto tatuado (2010), video performance. Granada, 30 años después (2010), documental. Casa de red (2011), video creación.

1    2

Catálogo

ServiciosLISTA DE SUSCRIPCIÓN


 *** Campos obligatorios
EL CATÁLOGO VISTO POR ...
Colaboradores y amigos
 • ZEMOS98
 • HANGAR
 • Formació Contínua
 • AAVC
 • venuspluton!
 • YP
 • blocsandocs
 • vena
 

Todos los derechos reservados © 2007 HAMACA
Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (Sec. 1ª Inscripció 33711)
CIF - G-64267065 Pge. del Marquès de Sta. Isabel, 40 08018 Barcelona
Tfn +34 93 303 39 96 Fax +34 93 303 43 10
Tarjeta Visa Verified by Visa Tarjeta Mastercard Mastercard SecureCode