Economia: Picasso

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 23rd, 2012

CAT/CAST

El dijous 24 de maig el Museu Picasso de Barcelona inaugura l’exposició Economia: Picasso, un projecte que pretén reescriure la línia de força que comporta el treball i el comerç de l’art de Picasso per al paisatge de les pràctiques artístiques actuals. La mostra també busca trobar, en les seves manifestacions més radicals, vies amb les quals reformular l’estat actual de les relacions de l’art del mestre malagueny i el món, relacions sempre amb una mediació econòmica, ja sigui mitjançant el repartiment o l’intercanvi de les pròpies coses.

La desmaterialització de les arts sol presentar-se sovint com dues genealogies clarament diferenciades, encara que plenes d’espais d’intersecció: una, aquella determinada per les operacions duchampianes i, per un altre, que posseeix en els diferents productivismes russos la seva manera de fer més característica. No obstant això, el camí iniciat pel treball artístic de Pablo Picasso, així com les seves conseqüències materials, no només constitueix el “element configurador” de l’economia artística present, sinó que l’oblit en què ha caigut la seva pròpia traça genealògica amb prou feines ens permet encarar amb realisme el paisatge actual de les arts.

L’exposició comptarà amb peces de Picasso, amb obres provinents del seu entorn (Marcel Duchamp, Mario de Zayas, Max Aub, Helis Gómez, Felipe Alaiz, Barradas, etc.), d’autors clau de l’art de mig segle XX (Richard Hamilton, Asger Jorn, etc.), així com d’altres treballs del llarg present de la desmaterialització de les arts (Marcel Broodthaers, Guy Debord, Mel Bochner, Isidoro Valcárcel Medina, Hans Haacke, Adrian Piper, Nacho Criado, Gavin Jantjes, Zachary Fromwalt, entre d’altres).

Comissaris: Pedro G. Romero y Valentín Roma.

Barcelona. Economia: Picasso. Museu Picasso de Barcelona.

Del 25 de maig al 2 de setembre de 2012.

CAST

El próximo viernes, 25 de mayo, el Museu Picasso de Barcelona inaugura la exposición Economía: Picasso, un proyecto que pretende reescribir la línea de fuerza que conlleva el trabajo y el comercio del arte de Picasso para el paisaje de las prácticas artísticas actuales. La muestra también busca encontrar, en sus manifestaciones más radicales, vías con las que reformular el estado actual de las relaciones del arte del maestro malagueño y el mundo, relaciones siempre con una mediación económica, ya sea mediante el reparto o el intercambio de las propias cosas.

La desmaterialización de las artes suele presentarse a menudo como dos genealogías claramente diferenciadas, aunque llenas de espacios de intersección: una, aquella determinada por las operaciones duchampianos y, por otro, que posee en los diferentes productivismos rusos su manera de hacer más característica. Sin embargo, el camino iniciado por el trabajo artístico de Pablo Picasso, así como sus consecuencias materiales, no sólo constituye el “elemento configurador” de la economía artística presente, sino que el olvido en que ha caído su propia traza genealógica apenas nos permite encarar con realismo el paisaje actual de las artes.

La exposición contará con piezas de Picasso, con obras provenientes de su entorno (Marcel Duchamp, Mario de Zayas, Max Aub, Helios Gómez, Felipe Alaiz, Barradas, etc.), de autores clave del arte de medio siglo XX (Richard Hamilton, Asger Jorn, etc.), así como de otros trabajos del largo presente de la desmaterialización de las artes (Marcel Broodthaers, Guy Debord, Mel Bochner, Isidoro Valcárcel Medina, Hans Haacke, Adrian Piper, Nacho Criado, Gavin Jantjes, Zachary Fromwalt, entre otros).

Comisarios: Pedro G Romero y Valentín Roma.

Barcelona. Economía: Picasso. Museu Picasso de Barcelona.

Del 25 de mayo al 2 de septiembre de 2012.

Electroclass en el MACBA

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 22nd, 2012

CAT/CAST

El dissabte 2 de juny a les 20:30h es projectarà ElectroClass al MACBA, l’última pel·lícula de la María Ruido. La projecció anirà seguida d’una conversa entre la María Ruido, María Mur Dean (directora de Consonni Intrahistorias) i Yaiza Hernández (cap de Programes públics del MACBA)

ElectroClass. Anotacions sobre la generació d’imaginaris postindustriales des de la televisió (Bilbao com a cas d’estudi) és una pel·lícula sobre els imaginaris del treball elaborats per la televisió autonòmica en l’Estat espanyol des dels anys vuitanta. Prenent l’arxiu de ETB (Televisió del País Basc) com a material de base i la ciutat de Bilbao com a cas d’estudi concret, ElectroClass reflexiona sobre la dissolució del concepte de classe treballadora tradicional, sobre els canvis en les nostres condicions de treball des del capitalisme industrial fins al capitalisme cognitiu i la terciarització, i sobre la radical transformació de la ciutat “polis” en la “marca Bilbao”.

Per a més informació, clica aquí.

Un projecte en col·laboració amb SCREEN Festival 2012.
Auditori MACBA. Entrada gratuïta. Aforament limitat de 200 places.

CAST

El sábado 2 de junio a las 20:30h se proyectará  ElectroClass en el MACBA, la última película de María Ruido. La proyección irá seguida de una conversación entre María Ruido, María Mur Dean (directora de Consonni Intrahistorias) y Yaiza Hernández (jefa de Programas públicos del MACBA)

ElectroClass. Apuntes sobre la generación de imaginarios postindustriales desde la televisión (Bilbao como caso de estudio) es una película sobre los imaginarios del trabajo elaborados por la televisión autonómica en el Estado español desde los años ochenta. Tomando el archivo de ETB (Televisión del País Vasco) como material de base y la ciudad de Bilbao como caso de estudio concreto, ElectroClass reflexiona sobre la disolución del concepto de clase trabajadora tradicional, sobre los cambios en nuestras condiciones de trabajo desde el capitalismo industrial hasta el capitalismo cognitivo y la terciarización, y sobre la radical transformación de la ciudad “polis” en la “marca Bilbao”.

Para más información, clica aquí.

Un proyecto en colaboración con SCREEN Festival 2012.
Auditorio MACBA. Entrada gratuita. Aforo limitado de 200 plazas.

SCREEN FESTIVAL BARCELONA 17.5 – 2.6 2012

Posted in festivales,general by admin on the mayo 18th, 2012

CAT/CAST

Des del 17 de Maig i fins al 2 de Juny de 2012, SCREEN Festival celebra la seva desena edició i de nou, i amb més motiu que mai, fa de Barcelona la cita internacional imprescindible dels amants de les pràctiques artístiques vinculades al vídeo, al cinema i als nous mitjans.

El programa de SCREEN Festival es presenta en diversos espais de la ciutat i es genera a partir de col·laboracions amb plataformes i agents locals i internacionals implicats i dinàmics en l’àmbit de la imatge en moviment. L’objectiu es fer de Barcelona un espai de descobriment de les estratègies creatives contemporànies i una ocasió d’interacció entre els participants.

Us invitem a consultar el programa complet aquí!

Més info a: http://www.screen-barcelona.com/webapp/home

CAST

Desde el 17 de Mayo y hasta el 2 de Junio de 2012, SCREEN Festival celebra su décima edición y de nuevo, y con más motivo que nunca, hace de Barcelona la cita internacional imprescindible de los amantes de las prácticas artísticas vinculadas al vídeo, el cine y los nuevos medios.

El programa de SCREEN Festival se presenta en diversos espacios de la ciudad y se genera a partir de colaboraciones con plataformas y agentes locales e internacionales implicados y dinámicos en el ámbito de la imagen en movimiento. El objetivo es hacer de Barcelona un espacio de descubrimiento de las estrategias creativas contemporáneas y una ocasión de interacción entre los participantes.

¡Os invitamos a consultar el programa completo aquí!

Más info en http://www.screen-barcelona.com/webapp/home

Tiempos de urgencias

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 16th, 2012

CAT/CAST

Del 19 de maig al 2 de setembre de 2012 es podrà visitar en ARTIUM l’exposició Tiempos de urgencias comissariada per Blanca de la Torre.

Tiempos de urgencias pretén aportar una particular visió sobre el Guernica a partir del treball realitzat per a l’ocasió de quatre dels artistes contemporanis espanyols més de més trajectòria en aquest moment: Cristina Lucas, Pepo Salazar, Daniel García Andújar i Pilar Albarracín.

CAST

Del 19 de mayo al 2 de septiembre de 2012 se podrá visitar en ARTIUM la exposición Tiempos de urgencias comisariada por Blanca de la Torre.

Tiempos de Urgencias pretende aportar  una particular visión sobre el Guernica a partir del trabajo realizado para la ocasión de cuatro de los artistas contemporáneos españoles más de más trayectoria en este momento: Cristina Lucas, Pepo Salazar, Daniel García Andújar y Pilar Albarracín.

Del 8 al 13 de Maig: OBLIT, OVNI 2012.

Posted in festivales,general by admin on the mayo 9th, 2012

CAT/CAST

Aquesta programació a tall d’assaig vol reflexionar sobre algunes de les realitats més preocupants del nostre temps, en concret l’experiència del conflicte amb el poder i la imminència d’un enfrontament encara major. Un conflicte que sobrepassa l’àmbit de la política per afectar la noció mateixa de civilització i l’origen del qual sembla emanar de la pròpia interioritat de l’ésser humà.

És així com plantegem, a través d’una sèrie de projeccions, una mirada més enllà de la immediatesa dels esdeveniments recents, de la lògica d’acció-reacció o de la persistent noció de l’altre com a negatiu. Per intentar guanyar una distància que permeti la reflexió. (…)

Us podeu descarregar el programa complet de projeccions aquí.

Més info: http://www.desorg.org/acts/ovni-2012/

CAST

Esta programación a modo de ensayo quiere reflexionar sobre algunos de las realidades más preocupantes de nuestro tiempo, en concreto la experiencia del conflicto con el poder y la inminencia de un enfrentamiento aún mayor. Un conflicto que sobrepasa el ámbito de lo político para afectar a la noción misma de civilización y cuyo origen parece emanar de la propia interioridad del ser humano.

Es así como planteamos, a través de una serie de proyecciones, una mirada más allá de la inmediatez de los recientes acontecimientos, de la lógica de acción-reacción, o de la persistente noción del otro como negativo. Para intentar ganar una distancia que permita la reflexión. (…)

Os podéis descargar el programa completo aquí.

Más info en: http://www.desorg.org/acts/ovni-2012/

Nova web d’OVNI / Nueva web de OVNI

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 2nd, 2012

CAT/CAST

FELICITEM a l’equip OVNI per la magnífica pàgina web que estrenen!

La nova web de OVNI inclou informació extensa del projecte, blogs de recerca i uns Arxius On-line amb més de 900 obres. Esdevé així  a nivell internacional en uns dels principals arxius audiovisuals temátics a la xarxa.

www.desorg.org

en tres idiomes: català, castellà, anglès

CAST
FELICITAMOS a OVNI por la magnifica página web que estrenan!
La nueva web de OVNI incluye información extensa del proyecto, blogs de investigación y unos Archivos On-line con más de 900 obras. Se convierte así a nivel internacional en uno de los principales archivos audiovisuales temáticos en internet.

www.desorg.org

en castellano, inglés y catalán