Conversa amb Federico Galende a la Fundació Tàpies/Conversación con Federico Galende en la Fundació Tàpies.

Posted in Uncategorized by admin on the septiembre 20th, 2012


CAT/CAST

Membres d’Equip re –la Nancy Garín, la Lidia Valdés i l’Aimar Arriola– estaran conversant amb el teòric Federico Galende el divendres que ve 28 a la Fundació Tàpies de Barcelona. Enllaçant amb la centralitat que les polítiques de la memòria i l’arxiu vénen tenint en la producció de sabers i estètiques de les últimes dècades, la conversa prendrà dos punts de partida: la producció crítica de Galende entorn d’aspectes de l’obra de Walter Benjamin i la pràctica recent de l’artista xilena Voluspa Jarpa (qui no estarà present).

El treball de Voluspa Jarpa (Rancagua, Xile, 1971) suposa una interrogació sobre la història i les seves representacions. Ha participat en les ultimes edicions de la Biennal d’Istanbul i Mercosur i va ser guanyadora del V Premi Illy Sustain Art pel seu projecte “Minimal Secret” en la secció SOLO PROJECTS: Focus Llatinoamèrica de ARCOmadrid 2012. Aquest diàleg amb Federico Galende entorn de la pràctica de Jarpa busca donar inici a una nova línia de treball d’Equip re amb l’artista.

Federico Galende (Rosario, Argentina, 1965) és professor de la Universitat de Xile. Llicenciat en Ciència Política i RRII, Facultat de Ciència Política, Universitat Nacional de Rosario – UNR (1990), és Doctor en Filosofia i Estètica, Facultat d’Art de la Universitat de Xile (2008), per la tesi “Walter Benjamin i el Problema de la Destrucción” (editada al 2008 per Ediciones Metales Pesados, Santiago de Xile). La relació entre l’Equipo re i Federico Galende es remunta a la seva participació a primers d’aquest any en l’extens projecte d’investigació i programa públic d’activitats Polítiques del cos, i ha continuat fins al present.

CAST

Miembros de Equipo re –Nancy Garín, Linda Valdés y Aimar Arriola– estaran conversando con el teórico Federico Galende el próximo viernes 28 en la Fundació Tàpies de Barcelona. Enlazando con la centralidad que las políticas de la memoria y el archivo vienen teniendo en la producción de saberes y estéticas de las últimas décadas, la conversación tomará dos puntos de partida: la producción crítica de Galende en torno a aspectos de la obra de Walter Benjamin y la práctica reciente de la artista chilena Voluspa Jarpa (quien no estará presente).

El trabajo de Voluspa Jarpa (Rancagua, Chile, 1971) supone una interrogación sobre la historia y sus representaciones. Ha participado en las ultimas ediciones de la Bienal de Estambul y Mercosur y fue ganadora del V Premio Illy Sustain Art por su proyecto “Minimal Secret” en la sección SOLO PROJECTS: Focus Latinoamérica de ARCOmadrid 2012. Este diálogo con Federico Galende en torno a la práctica de Jarpa busca dar inicio a una nueva línea de trabajo de Equipo re con la artista.

Federico Galende (Rosario, Argentina, 1965) es profesor de la Universidad de Chile. Licenciado en Ciencia Política y RRII, Facultad de Ciencia Política, Universidad Nacional de Rosario – UNR (1990), es Doctor en  Filosofía y Estética, Facultad de Arte de la Universidad de Chile (2008), por la tesis “Walter Benjamin y el Problema de la Destrucción” (editada en 2008 por Ediciones Metales Pesados, Santiago de Chile). La relación entre Equipo re y Federico Galende se remonta a su participación a primeros de este año en el extenso proyecto de investigación y programa público de actividades Políticas del cuerpo*, y ha continuado hasta el presente.

Ajuts a la producció i a la recerca Telenoika 2012/Ayudas a la producción e investigación Telenoika 2012

Posted in Uncategorized by admin on the septiembre 19th, 2012

CAT/CAST

L’Associació Cultural Telenoika obre Convocatòria d’Ajuts per projectes de producció i recerca dins del camp de l’experimentació audiovisual. Es valoraran especialment aquells projectes que aportin novetats i millores per a benefici d’artistes i investigadors audiovisuals en general.

1. Terminis de les beques
Els candidats podran presentar la seva documentació fins al dia 26 d’octubre del 2012. La resolució es farà pública la segona setmana de novembre del 2012.

2. Dotació de les beques
Les Beques estan dotades amb 4.000 €, que es repartiran entre un mínim d’un i un màxim de dos dels projectes presentats (segons el criteri del jurat, el qual establirà les diferents aportacions per a cada projecte premiat). L’import de les beques es farà efectiu en un 80% en el moment de la resolució de les beques i entrega de la factura corresponent, i el 20% restant després de la Presentació pública (un any després) de les mateixes.

3. Candidats
Podran optar-hi els artistes a títol individual o col·lectiu, també estrangers, residents a l’estat Espanyol o amb nacionalitat espanyola que presentin una proposta de creació inèdita, d’acord amb aquestes bases.

4. Documentació
Els candidats hauran de trametre a la seu de Telenoika (carrer Sant Pau, 58, baixos, 08001, Barcelona) la documentació següent:
a) Dades personals i currículum del sol·licitant.
b) Projecte, on ha de constar: objectius, plantejament teòric i tècnic, calendari, cost aproximat de realització i pla de finançament.
c) Tota la documentació addicional que els aspirants creguin convenient incloure-hi per facilitar la valoració del projecte: dossier gràfic d’obra recent, bibliografia…
d) S’haurà de presentar una còpia del projecte en paper i una altra en format digital.

5. Presentació pública
Un cop realitzat el projecte caldrà fer una presentació pública amb lloc i data a determinar (aprox. novembre de 2013).

6. El jurat
El jurat estarà integrat per les persones següents: -Nuria Vergès [aka nú nú, cantant i politòloga], Albert Callejo [aka Dima, investigador i creatiu audiovisual], Ignasi Àlvarez [aka Korgogro, músic i tecnòleg] i Marc Pitarch [aka Koulomek, músic i psicòleg]

7. Drets de l’obra
Tots els drets de l’obra es reserven per als seus autors. Els autors cediran els drets de reproducció de les obres generades a Telenoika per a la difusió i documentació dels ajuts i/o les activitats de l’associació. Es valorarà positivament l’ús de llicències lliures, que permetin la lliure difusió de l’obra per internet. Tota publicació de les obres resultants dels projectes, ja sigui en mitjans públics o privats, impresos, audiovisuals o digitals haurà de fer constar Telenoika com a coproductora de l’obra.

Aquestes beques han estat possibles gràcies a la col·laboració del Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
+INFO:: info@telenoika.net

Descarrega’t les bases de la convocatòria

CAST

La Asociación Cultural Telenoika abre Convocatoria de Ayudas para proyectos de producción e investigación dentro del campo de la experimentación audiovisual. Se valorarán especialmente aquellos proyectos que aporten novedades y mejoras para beneficio de artistas e investigadores audiovisuales en general.

(more…)

AÑOS LUZ / Eugènia Balcells

Posted in Uncategorized by admin on the septiembre 6th, 2012

CAT/CAST

El proper 17 de setembre, la Secretaria d’Estat de Cultura inaugurarà a Tabacalera (Madrid), AÑOS LUZ, una exposició comissariada per l’Eulàlia Bosch de l’Eugènia Balcells (Barcelona, 1943) diferent, un viatge cap a la memòria de l’univers, una experiència envoltant i sensorial en la qual art i ciència es donen la mà i que cal viure per desvetllar.

Amb les seves instal·lacions, l’artista, Medalla d’Or al Mèrit de les Belles arts, envolta al visitant, submergint-ho d’un sol pas en una impactant recreació de l’univers a través de la llum i de sons mai abans escoltats.

AÑOS LUZ es compon de dues instal·lacions multimèdia: UNIVERS i FREQÜÈNCIES. La primera aproxima la visió del món que aporta avui l’astronomia a l’experiència vital de recórrer el cicle dels dies i les nits. Segueix el curs de la llum del sol des del clarejar fins al moment en el qual la nit es perd en la foscor absoluta fins i tot per als telescopis més potents. Es tracta d’una obra gravada en l’Observatori Astrofísic del Roque de los Muchachos a la illa de Palma, en la qual l’artista va treballar amb el suport de l’equip d’astrònoms. Aquesta instal·lació s’acompanya del documental VISLUMBRAR EL UNIVERSO, una pel·lícula de l’Eugènia Balcells en conversa amb l’astrònom Marc Balcells, director de l’Isaac Newton Group of Telescopes.

FRECUENCIAS, per la seva banda, explora la composició de l’univers des de l’interior mateix de la matèria. Enfront de les imatges del cosmos que ofereix l’astronomia, aquesta instal·lació parteix dels elements reunits en la taula periòdica, i permet imaginar com el rastre de llum que identifica a cada element s’entrecreua amb els altres, aportant així una metàfora de la creació. Es tracta d’una obra que subratlla el fet que tot el que existeix prové d’una composició concreta d’aquests elements primigenis que són, en realitat, el nostre alfabet vital.

FREQÜÈNCIES es presenta al costat de HOMENAJE A LOS ELEMENTOS, una taula periòdica que inclou els noms químics dels elements i el rastre de llum que identifica a cadascun d’ells com l’empremta digital identifica a cada persona.

CAST

El próximo 17 de septiembre, la Secretaría de Estado de Cultura inaugurará en Tabacalera (Madrid), AÑOS LUZ, una exposición comisariada por Eulàlia Bosch de Eugènia Balcells (Barcelona, 1943) diferente, un viaje hacia la memoria del universo, una experiencia envolvente y sensorial en la que arte y ciencia se dan la mano y que hay que vivir para desvelar.

Con sus instalaciones, la artista, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, envuelve al visitante, sumergiéndolo de un solo paso en una impactante recreación del universo a través de la luz y de sonidos nunca antes escuchados.

AÑOS LUZ se compone de dos instalaciones multimedia: UNIVERSO y FRECUENCIAS. La primera aproxima la visión del mundo que aporta hoy la astronomía a la experiencia vital de recorrer el ciclo de los días y las noches. Sigue el curso de la luz del sol desde el amanecer hasta el momento en el que la noche se pierde en la oscuridad absoluta incluso para los telescopios más potentes. Se trata de una obra grabada en el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos en la isla de La Palma, en la que la artista trabajó con el apoyo del equipo de astrónomos. Esta instalación se acompaña del documental VISLUMBRAR EL UNIVERSO, una película de Eugènia Balcells en conversación con el astrónomo Marc Balcells, director del Isaac Newton Group of Telescopes.

FRECUENCIAS, por su parte, explora la composición del universo desde el interior mismo de la materia. Frente a las imágenes del cosmos que ofrece la astronomía, esta instalación parte de los elementos reunidos en la tabla periódica, y permite imaginar cómo el rastro de luz que identifica a cada elemento se entrecruza con los demás, aportando así una metáfora de la creación. Se trata de una obra que subraya el hecho de que todo lo que existe proviene de una composición concreta de esos elementos primigenios que son, en realidad, nuestro alfabeto vital.

FRECUENCIAS se presenta junto a HOMENAJE A LOS ELEMENTOS, una tabla periódica que incluye los nombres químicos de los elementos y el rastro de luz que identifica a cada uno de ellos como la huella digital identifica a cada persona.

Deadlines Festivals Internacionals 2012 / Deadlines Festivales Internacionales 2012

Posted in festivales,general by admin on the septiembre 5th, 2012

Us recordem alguns Festivals en els que el termini de participació i inscripció de les obres finalitza aquests últims mesos del 2012:

CAST/

Os recordamos algunos Festivales cuyo plazo de participación e inscripción de las obras finaliza estos últimos meses de 2012:

Rome Film Festival
Dates: 9-17 NOV 2012
Deadline: 14/09/2012

Festival Punto de Vista Navarra
Dates: 19-24 FEB 2013
Deadline:30/09/12

Videoformes
Dates: 20-23 MAR 2013
Deadline:1/10/2012

Amnesty International Film Festival
Dates: 21-27 MAR 2013
Deadline: 15/10/2012

Pantalla Fantasma
Dates: por concretar
Deadline: 31/10/2012

ANIMAC
Dates: 28 FEB-3MAR 2013
Deadline: 15/11/2012

MUJERDOC
Dates: por concretar
Deadline:15/12/2012