WeareQQ en Resonance

Posted in Uncategorized by admin on the noviembre 27th, 2012

CAT/CAST

Resonance és una exposició a l’edifici del Goethe-Institut Wyoming que conjuga les contribucions de The Agency, Diederichsen Diedrich, Faivovich & Goldberg, Franke Anselmo, Christoph Keller, i weareQQ (Usue Arrieta i Vicente Vázquez). Aquest programa d’exposicions i esdeveniments estan organitzats per l’oficina curatorial Rivet. A més de l’exposició en Wyoming Building se celebrarà una conferència i taula de debat sobre l’exposició el 27 en el Vera List Center for Arts and Politics.
+info
Fins al 16 de desembre
Goethe-Institut Wyoming Building
5 East 3rd Street
New York, NY 10003

CAST

Resonance es una exposición en el edificio del Goethe-Institut Wyoming que auna las contribuciones de The Agency, Diederichsen Diedrich, Faivovich & Goldberg, Franke Anselmo, Christoph Keller, y weareQQ (Usue Arrieta y Vicente Vázquez). Este es un programa de exposiciones y eventos organizados por la oficina curatorial Rivet. Además de la exposición en Wyoming Building se celebrará una conferencia y mesa de debate sobre la exposición el 27 en el Vera List Center for Arts and Politics.
+info
Hasta el 16 de diciembre
Goethe-Institut Wyoming Building
5 East 3rd Street
New York, NY 10003

20-25 NOV12: L’Alternativa, 19è Festival de Cinema Independent de Barcelona

Posted in festivales,general by admin on the noviembre 22nd, 2012

CAT/CAST

Aquest any 30 films competiran a les Seccions Oficials: un panorama de la cinematografia independent contemporània, testimoni d’una comunitat efervescent al marge del circuit comercial.

Presentem 5 Seccions Paral·leles i cadascuna d’elles revela filmografies insòlites o de circulació molt reduïda, incloent dues sessions de cinema familiar, acompanyades per Activitats Paral·leles i una jornada per a professionals.

La secció Escoles de cinema completa les activitats del festival i, un any més, torna Pantalla Hall, amb una programació rica i diversa en un entorn excepcional.

Més informació aquí!

CAST

Este año 30 films compiten en las Secciones Oficiales: un panorama de la cinematografía independiente contemporánea, testimonio de una comunidad efervescente al margen del circuito comercial.

Presentamos 5 Secciones Paralelas y cada una de ellas desvela filmografías insólitas o de circulación muy escasa, incluyendo dos sesiones de cine familiar, acompañadas por Actividades Paralelas y una jornada para profesionales.

La sección Escuelas de cine completa las actividades del festival y, un año más, regresa Pantalla Hall, con una programación rica y diversa en un entorno excepcional.

Más info aquí!

Dimarts, 20 Novembre: Per què són tan cars els llibres a Kiev? programa comissariat per David Armengol per al cicle “El Vídeo a la Gran Pantalla”/Martes, 20 de Noviembre: ¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? Programa comisariado por David Armengol para el ciclo “El Videoarte en la Gran Pantalla”

Posted in general,Uncategorized by admin on the noviembre 16th, 2012

CAT/CAST

El proper dimarts 20 de Novembre presentem el programa Per què són tan cars els llibres a Kíev? L’experiència narrada i el registre audiovisual comissariat per David Armengol, qui farà una breu introducció del mateix. La cita és a les 20.30 als Cinemes Maldà, C/ Pi 5 Barcelona.

Us esperem!

Per què són tan cars els llibres a Kíev? L’experiència narrada i el registre audiovisual

Segons compta Walter Benjamin a “El narrador”, Per què són tan cars els llibres a Kíev? va ser el títol escollit per Nikolai Leskov (1831-18395) per presentar els seus primers escrits. Un compendi de relats breus ambientats en la seva Rússia natal que, narrats sempre des de la vivència i el coneixement directe, s’aproximen més a la figura del cronista (aquell que narra a partir del conegut) que a la del novel·lista; aquell que té la capacitat d’inventar històries al marge de l’experiència.

Prenent com a punt de partida la pèrdua del valor de l’experiència de la qual parla Benjamin (alguna cosa per a ell marcat tant pel drama de la Primera Guerra Mundial com per la proliferació sofisticada del novel·lista en detriment del narrador tradicional), aquest nou programa sobre els fons videogràfics d’Hamaca pren prestat el suggeridor títol de Leskov per indagar en l’actitud i intenció d’alguns artistes actuals enfront de la narració de l’experiència. Un exercici de transmissió i amplificació del viscut, que al cap i a la fi no dista molt de la condició artesanal que caracteritza la prosa de l’escriptor rus.

Per què són tan cars els llibres a Kíev? convida a una seqüència narrativa confeccionada per treballs recents de Javier Loarte, Fermín Jiménez Landa, Alex Reynolds, Jorge Satorre, Tamara Kuselman i Daniel Chust Peters. I malgrat tractar-se d’una selecció de peces de video-art, resulta pertinent parlar d’artesania, almenys en els termes que ho fa Benjamin. Així, els sis capítols del programa es caracteritzen per un ús conscient de certes “formes artesanals de comunicació”. Un model narratiu de tradició oral les històries de la qual no es construeixen sense més a partir de continguts i informacions, sinó que es van presentant gradualment a força d’estratègies de complicitat amb el receptor; ja sigui a través d’interpel·lar-nos directament (una veu en off, un text sobre les imatges …), ja sigui a través de convertir-nos en la pròpia càmera, i per tant en testimoniatge presencial dins de l’acció.

En primer lloc, Me llamo Roberto Delgado (2010) de Javier Loarte proposa un viatge a través de Google Maps pels carrers del barri madrileny on viu. Un senzill i irònic relat en primera persona amb el qual l’artista presenta alguns dels espais i personatges més significatius del seu lloc de pertinença. En definitiva, un entorn tan anodí i alhora tan singular com qualsevol altre racó de qualsevol altra ciutat.

A continuació, Himne nacional (2011) de Fermín Jiménez Landa suposa la narració eufòrica d’un gest inútil i poderós: la conquesta simbòlica d’un petit illot deshabitat a les costes gregues a través d’atorgar-li un himne específic i deixar-ho sonar a tot volum. Un acte disfuncional i absurd que qüestiona de manera amable però radical les convencions oficials i polítiques que ens defineixen.

Oveja, Buey, Viento (2009) d’Alex Reynolds narra l’experiència concreta de l’artista a Sardenya, on viatja per realitzar un projecte artístic que finalment no acaba de ser el que ella espera. Un metarrelat narrat per dos personatges reals (ella i Virginia, l’operadora de càmera que l’ acompanya) que utilitza la vivència personal per explorar elements cinematogràfics com l’expectativa, la frustració, el suspens o la tensió dramàtica.

I si en el vídeo d’Alex Reynolds la història narrada depèn del desenvolupament d’un succés inesperat, Jorge Satorre reprèn a The Barry’s Van Tour (2007) la narració exclusivament visual d’una acció simple: la reparació de la vella furgoneta de Barry, un pescador de la illa de Sherkin (Irlanda), que després de morir va quedar abandonada als afores del poble. Un homenatge pòstum que implica el trasllat del vehicle a un taller mecànic i la seva posterior tornada – aquesta vegada circulant – al seu lloc d’origen.

Recuperant de nou la veu en off com a eix central del relat, Un futuro certero (2011) de Tamara Kuselman suscita una labor d’especulació visionària sobre les contínues decisions que un artista ha de prendre davant el fet expositiu. Per a això, Kuselman pren una opció d’alt risc: delegar els seus continguts estètics i conceptuals al que li digui una vident.

Finalment, el programa tanca amb Saltar per l’aire (2007) de Daniel Chust Peters. Una aproximació poètica a l’habitual desdoblament de l’artista en el seu taller que ara, en plànol fix i a escala real, veiem descendir lentament pel vessant d’una muntanya. Una imatge idíl·lica (un paisatge natural, romàntic) que acomiada el programa amb un gest de renúncia a qualsevol idealisme: la decisió ferma de concentrar la seva obra en la representació crònica del seu lloc de treball; un gest que al seu torn deixa de costat qualsevol visió artística i particularitzada del món.

Ja per acabar, podem dir que els sis capítols de Per què són tan cars els llibres a Kíev? mantenen les dues premisses bàsiques que Benjamin manifesta com a condició pròpia del narrador. D’una banda, la seva facultat per donar a conèixer una experiència real (viscuda o referida); per l’altre, la seva capacitat per convertir-la a més en experiència per a aquells que escoltem el relat. Dos principis aliens a l’artifici de la ficció que, d’alguna manera o un altra, ens conviden a conèixer històries fidels a l’esdevingut, sense invencions.

Selecció:

Javier Loarte. Me llamo Roberto Delgado. 2010 (8 min)
Fermín Jiménez Landa. Himno nacional. 2011 (5’35 min)
Alex Reynolds. Oveja Buey Viento. 2009 (18’38 min)
Jorge Satorre. The Barry’s Van Tour. 2007 (13’25 min)
Tamara Kuselman. Un futuro certero. 2011 (3’48 min)
Daniel Chust Peters. Saltar per l’aire. 2007 (5 min)

Entrada: 4€

Amb el suport de l’Institut de Cultura de Barcelona i la col·laboració d’Hangar.

CAST

El próximo martes 20 de Noviembre presentamos el programa ¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? La experiencia narrada y el registro audiovisual comisariado por David Armengol, quien hará una breve introducción del mismo. La cita es a las 20.30 en los Cines Maldà, C/ Pi 5 Barcelona.

¡Os esperamos!

¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? La experiencia narrada y el registro audiovisual
Programa comisariado por David Armengol para el ciclo “El Videoarte en la Gran Pantalla”
Martes, 20 de Noviembre de 2012 a las 20.30h
Cines Maldà, C/ Pi 5 Barcelona

Según cuenta Walter Benjamin en “El narrador”, ¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? fue el título escogido por Nikolai Leskov (1831-1895) para presentar sus primeros escritos. Un compendio de relatos breves ambientados en su Rusia natal que, narrados siempre desde la vivencia y el conocimiento directo, se aproximan más a la figura del cronista (aquel que narra a partir de lo conocido) que a la del novelista; aque
l que tiene la capacidad de inventar historias al margen de la experiencia.

Tomando como punto de partida la pérdida del valor de la experiencia de la que habla Benjamin (algo para él marcado tanto por el drama de la Primera Guerra Mundial como por la proliferación sofisticada del novelista en detrimento del narrador tradicional), este nuevo programa sobre los fondos videográficos de Hamaca toma prestado el sugerente título de Leskov para indagar en la actitud e intención de algunos artistas actuales frente a la narración de la experiencia. Un ejercicio de transmisión y amplificación de lo vivido, que al fin y al cabo no dista mucho de la condición artesanal que caracteriza la prosa del escritor ruso.

¿Por qué son tan caros los libros en Kiev?
invita a una secuencia narrativa confeccionada por trabajos recientes de Javier Loarte, Fermín Jiménez Landa, Alex Reynolds, Jorge Satorre, Tamara Kuselman y Daniel Chust Peters. Y pese a tratarse de una selección de piezas de video-arte, resulta pertinente hablar de artesanía, al menos en los términos que lo hace Benjamin. Así, los seis capítulos del programa se caracterizan por un uso consciente de ciertas “formas artesanales de comunicación”. Un modelo narrativo de tradición oral cuyas historias no se construyen sin más a partir de contenidos e informaciones, sino que se van presentando gradualmente a base de estrategias de complicidad con el receptor; ya sea a través de interpelarnos directamente (una voz en off, un texto sobre las imágenes …), ya sea a través de convertirnos en la propia cámara, y por tanto en testimonio presencial dentro de la acción.

En primer lugar, Me llamo Roberto Delgado (2010) de Javier Loarte propone un viaje a través de Google Maps por las calles del barrio madrileño donde vive. Un sencillo e irónico relato en primera persona con el que el artista presenta algunos de los espacios y personajes más significativos de su lugar de pertenencia. En definitiva, un entorno tan anodino y a la vez tan singular como cualquier otro rincón de cualquier otra ciudad.

A continuación, Himno nacional (2011) de Fermín Jiménez Landa supone la narración eufórica de un gesto inútil y poderoso: la conquista simbólica de un pequeño islote desahitado en las costas griegas a través de otorgarle un himno específico y dejarlo sonar a todo volumen. Un acto disfuncional y absurdo que cuestiona de manera amable pero radical las convenciones oficiales y políticas que nos definen.

Oveja, Buey, Viento (2009) de Alex Reynolds narra la experiencia concreta de la artista en Cerdeña, donde viaja para realizar un proyecto artístico que finalmente no acaba de ser lo ella espera. Un metarrelato narrado por dos personajes reales (ella y Virginia, la operadora de cámara que le acompaña) que utiliza la vivencia personal para explorar elementos cinematográficos como la expectativa, la frustración, el suspense o la tensión dramática.

Y si en el vídeo de Alex Reynolds la historia narrada depende del desarrollo de un suceso inesperado, Jorge Satorre retoma en The Barry’s Van Tour (2007) la narración exclusivamente visual de una acción simple: la reparación de la vieja furgoneta de Barry, un pescador de la isla de Sherkin (Irlanda), que tras morir quedó abandonada en las afueras del pueblo. Un homenaje póstumo que implica el traslado del vehículo a un taller mecánico y su posterior retorno – esta vez circulando – a su lugar de origen.

Recuperando de nuevo la voz en off como eje central del relato, Un futuro certero (2011) de Tamara Kuselman suscita una labor de especulación visionaria sobre las continuas decisiones que un artista ha de tomar ante el hecho expositivo. Para ello, Kuselman toma una opción de alto riesgo: delegar sus contenidos estéticos y conceptuales a lo que le diga una vidente.

Finalmente, el programa cierra con Saltar per l’aire (2007) de Daniel Chust Peters. Una aproximación poética al habitual desdoblamiento del artista en su taller que ahora, en plano fijo y a escala real, vemos descender lentamente por la ladera de una montaña. Una imagen idílica (un paisaje natural, romántico) que despide el programa con un gesto de renuncia a cualquier idealismo: la decisión firme de concentrar su obra en la representación crónica de su lugar de trabajo; un gesto que a su vez deja de lado cualquier visión artística y particularizada del mundo.

Ya para acabar, podemos decir que los seis capítulos de ¿Por qué son tan caros los libros en Kiev? mantienen las dos premisas básicas que Benjamin manifiesta como condición propia del narrador. Por un lado, su facultad para dar a conocer una experiencia real (vivida o referida); por el otro, su capacidad para convertirla además en experiencia para aquellos que escuchamos el relato. Dos principios ajenos al artificio de la ficción que, de algún modo u otro, nos invitan a conocer historias fieles a lo acontecido, sin invenciones.

Selección:

Javier Loarte. Me llamo Roberto Delgado. 2010 (8 min)
Fermín Jiménez Landa. Himno nacional. 2011 (5’35 min)
Alex Reynolds. Oveja Buey Viento. 2009 (18’38 min)
Jorge Satorre. The Barry’s Van Tour. 2007 (13’25 min)
Tamara Kuselman. Un futuro certero. 2011 (3’48 min)
Daniel Chust Peters. Saltar per l’aire. 2007 (5 min)

Entrada: 4€

Con el apoyo de l‘Institut de Cultura de Barcelona y la colaboración de Hangar

14N

Posted in Uncategorized by admin on the noviembre 12th, 2012

¡AUPA BLOGS&DOCS!

Posted in Uncategorized by admin on the noviembre 6th, 2012

Hace unas semanas el equipo de BLOGS&DOCS inició una campaña de crowdfunding para mantener vivo un proyecto que ha conseguido convertirse en  referente del cine de no-ficción durante los últimos años. Con su militancia y pasión se ha dedicado a generar un espacio de encuentro para amantes, estudiosos y curiosos de este “otro cine”.

Para aquellos/as que no los conozcáis, os invitamos a recorrer y disfrutar su nutrido archivo de entrevistas, reseñas de festivales, películas y demás artículos que vienen desarrollando desde el 2006.

Y aquellos que les seguimos desde hace tiempo, no hemos dudado en colaborar para que esta maquinaria siga funcionando.

AUPA BLOGS&DOCS!!!!

Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad

Posted in Uncategorized by admin on the noviembre 5th, 2012

CAT/CAST

Avui a les 19h el MNCARS inaugura el cicle “Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad” amb el documental “Ensayo Final para utopía” de l’Andrés Duque.

Aquest cicle ofereix una visió panoràmica de com l’audiovisual realitzat a Espanya i produït en els marges de la indústria està responent a la situació de canvi i crisi estructural contemporània, però també recull com la imatge documental és un dels àmbits més destacats per a l’experimentació formal i l’assaig en nous sistemes de producció i distribució. D’aquesta manera, “Urgencias de la contemporaneidad” reuneix onze produccions de no ficció realitzades entre 2011 i 2012 que aborden, des de múltiples perspectives, la necessitat de deixar constància d’un procés de transformació. Aquesta situació de canvi no es reflecteix només a un nivell temàtic. Les pel·lícules aquí reunides qüestionen tant les formes tradicionals de representació d’allò real en el documental com les diferents estructures del relat. Així mateix, proposen nous formats de producció i promoció dels discursos visuals que interroguen la crisi sistémica contemporània, ja sigui a través de la creació col·lectiva, de la difusió lliure a través de la xarxa utilitzant llicències Creative Commons, de l’ocupació de formats transversals o del finançament col·lectiu (crowdfunding). Totes les produccions que componen aquest cicle tenen en comú una voluntat expressa de mostrar i un desig explícit de veure el que està succeint al món circumdant, evitant articular qualsevol tipus de discurs totalitzador o de veritat unívoca sobre el mateix.

“Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad” s’estructura entorn de tres eixos argumentals principals.

En primer lloc, els efectes que l’actual paradigma econòmic, el seu esgotament i possibles models basats en alternatives, com l’economia creativa, té sobre la ciutat i els seus habitants. Mercat de futurs (Mercedes Álvarez, 2011), ElectroClass (María Ruido, 2011), Edificio España (Víctor Moreno, 2012), Enero, 2012 o la apoteosis de Isabel la Católica (Los Hijos, 2012) i [No-res] Vida y muerte de un espacio en tres actos (Xavier Artigas, 2012) s’articulen en aquest bloc.

En segon lloc, el viatge, entès aquest com a reflexió sobre els mecanismes a través dels quals es construeix la memòria i la identitat personal i col·lectiva, convertint, d’aquesta manera, el discurs individual en un discurs social. En aquest apartat destaquen Ensayo final para utopía (Andrés Duque, 2012), Kanimambo (Abdelatif Hwidar, Carla Subirana i Adán Aliaga, 2012), Vikingland (Xurxo Chirro, 2011) i Los Ulises (Agatha Maciaszek i Alberto García Ortiz, 2011).

Finalment, i en tercer lloc, els nous processos constituents que han sorgit del descontentament cap a les formes tradicionals d’acció política. Particularment, aquells relacionats amb la crisi d’una determinada idea i sistema de gobernança manifestada en les recents mobilitzacions socials. 15M: Excelente. Revulsivo. Importante (Stéphane M. Grueso, 2012) i Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2012) suposen ambdues un exemple clar d’aquesta situació.

“Nuevas formas del documental en España” busca també obrir un nou àmbit en el museu contemporani per pensar l’audiovisual. D’una part, es distancia de la projecció com un fet autònom i aïllat, buscant compaginar-la amb presentacions i tallers amb els cineastes. D’una altra part, posa en dubte la distinció habitual entre un cinema de museu i un cinema de festival, reunint a cineastes de tots dos espais, tradicionalment separats, quan no enfrontats. Al mateix temps, estén aquesta condició a la seva mateixa organització ja que, sent proposat pel Museu Reina Sofía i l’ICAA, busca assajar iniciatives institucionals conjuntes que, com els documentals mostrats, parteixin de la noció de crisi com a possibilitat per al canvi.

CAST

Hoy a las 19h el MNCARS inaugura el ciclo “Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad” con el documental “Ensayo Final para utopía” de Andrés Duque.

Este ciclo ofrece una visión panorámica de cómo el audiovisual realizado en España y producido en los márgenes de la industria está respondiendo a la situación de cambio y crisis estructural contemporánea, pero también recoge cómo la imagen documental es uno de los ámbitos más destacados para la experimentación formal y el ensayo en nuevos sistemas de producción y distribución. De esta manera, Urgencias de la contemporaneidad reúne once producciones de no ficción realizadas entre 2011 y 2012 que abordan, desde múltiples perspectivas, la necesidad de dejar constancia de un proceso de transformación. Esta situación de cambio no se refleja sólo a un nivel temático. Las películas aquí reunidas cuestionan tanto las formas tradicionales de representación de lo real en el documental como las diferentes estructuras del relato. Asimismo, proponen nuevos formatos de producción y promoción de los discursos visuales que interrogan la crisis sistémica contemporánea, ya sea a través de la creación colectiva, de la difusión libre a través de la red utilizando licencias Creative Commons, del empleo de formatos transversales o de la financiación colectiva (crowdfunding). Todas las producciones que componen este ciclo tienen en común una voluntad expresa de mostrar y un deseo explícito de ver lo que está sucediendo en el mundo circundante, evitando articular cualquier tipo de discurso totalizador o de verdad unívoca sobre el mismo.

Nuevas formas del documental en España. Urgencias de la contemporaneidad. se estructura en torno a tres ejes argumentales principales.

En primer lugar, los efectos que el actual paradigma económico, su agotamiento y posibles modelos basados en alternativas, como la economía creativa, tiene sobre la ciudad y sus habitantes. Mercado de futuros (Mercedes Álvarez, 2011), ElectroClass (María Ruido, 2011), Edificio España (Víctor Moreno, 2012), Enero, 2012 o la apoteosis de Isabel la Católica (Los Hijos, 2012) y [No-res] Vida y muerte de un espacio en tres actos (Xavier Artigas, 2012) se articulan en este bloque.

En segundo lugar, el viaje, entendido éste como reflexión sobre los mecanismos a través de los cuales se construye la memoria y la identidad personal y colectiva, convirtiendo, de esta manera, el discurso individual en un discurso social. En este apartado destacan Ensayo final para utopía (Andrés Duque, 2012), Kanimambo (Abdelatif Hwidar, Carla Subirana y Adán Aliaga, 2012), Vikingland (Xurxo Chirro, 2011) y Los Ulises (Agatha Maciaszek y Alberto García Ortiz, 2011).

Por último, y en tercer lugar, los nuevos procesos constituyentes que han surgido del descontento hacia las formas tradicionales de acción política. Particularmente, aquellos relacionados con la crisis de una determinada idea y sistema de gobernanza manifestada en las recientes movilizaciones sociales. 15M: Excelente. Revulsivo. Importante (Stéphane M. Grueso, 2012) y Libre te quiero (Basilio Martín Patino, 2012) suponen ambas un ejemplo claro de esta situación.

Nuevas formas del documental en España busca también abrir un nuevo ámbito en el museo contemporáneo para pensar el audiovisual. De una parte, se distancia de la proyección como un hecho autónomo y aislado, buscando compaginarla con presentaciones y talleres con los cineastas. De otra parte, pone en duda la distinción habitual entre un cine de museo y un cine de festival, reuniendo a cineastas de ambos espacios, tradicionalmente separados, cuando no enfrentados. Al mismo tiempo, extiende esta condición a su misma organización ya que, siendo propuesto por el Museo Reina Sofía y el ICAA, busca ensayar iniciativas institucionales conjuntas que, como los documentales mostrados, partan de la noción de crisis como posibilidad para el cambio.