Taller gratuït: El poder de l’arxiu i de la remescla audiovisual

Posted in Uncategorized by admin on the mayo 11th, 2018

1454758526_173385_1454758642_noticia_normal

[català]

EL PODER DE L’ARXIU I DE LA REMESCLA AUDIOVISUAL

L’arxiu està vinculat amb la memòria històrica, però també amb l’expropiació i crítica cultural. El material d’arxiu audiovisual (found footage) és una eina per a la preservació i reconstrucció tant de les ferides com de les troballes del passat. Mirar cap a enrere és fer un exercici d’arqueologia a partir de l’anacronisme i la dialèctica de les imatges. Això confereix a la imatge una potència singular.

Aquest curs ofereix l’oportunitat d’explorar la riquesa i diversitat del treball audiovisual basat en arxius. A partir d’una selecció de produccions realitzades per artistes i creadors/es singulars, des dels pioners/es del mitjà fins als seus practicants contemporanis/es, s’abordaran els contextos i les preocupacions que van donar lloc a aquestes peces. I també, els canvis tecnològics en relació a l’arxiu, els seus aspectes legals, els usos ampliats i desafiadors dels arxius en el documental i l’assaig, la construcció de trames i sentits de memòria o el muntatge com a operació política en la trobada de materials públics i privats.

Programa del taller

  1. Aspectes legals de l’arxiu
  2. Genealogia, fonaments de les pràctiques apropiacionistes
  3. La recuperació dels arxius i la seva reactivació en el present
  4. El muntatge com eina política o cultural

Durada: 12 hores
Dates: dilluns, 25 de juny | dimarts, 26 de juny
Horari: 10.00-13.00h / 16.00h-19.00h
Preu:gratuït
Inscripcions: aquí

A càrrec de

Direcció:

Ingrid Guardiola productora, investigadora i realitzadora audiovisual. Doctora en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra amb la tesi La imatge dialèctica found footage: un hiperarxiu de conceptes visuals. És professora associada del grau de Comunicació Cultural a la Universitat de Girona i membre del Comitè Executiu del Consell de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. En l’àmbit de la gestió i producció cultural coordina el MINIPUT (Mostra de TV de Qualitat), i coordina, produeix i realitza alguns dels continguts del projecte d’assaig audiovisual Soy Cámara (CCCB). Acaba de realitzar el seu primer llargmetratge documental, Casa de nadie (2017).

Convidades:

Flor Aliberti centrada en el vídeo i el cinema experimentals, les seves propostes exploren, a través del muntatge i la recuperació de materials diversos i les possibilitats de resignificació de les imatges, dotant-les de nous contextos de lectura i interpretació.
Eugeni Bonet toca diverses tecles en els àmbits del vídeo, el cinema i els mitjans digitals. Des dels anys setanta, la seva activitat s’ha desembolicat entre la reflexió i la pràctica, i entre el marc de les arts visuals i els de la imatge en moviment. Des del 2005 dirigeix un curs de postgrau en Videoart i aplicacions a les arts de l’espectacle, per la Universitat Ramon Llull.
Abel Garriga advocat en exercici des de 1995. És especialista en drets d’autor i propietat industrial. La seva pràctica professional se centra en l’articulació de les possibilitats que obren la tecnologia digital i el marc legal vigent. Va redactar la primera llicència copyleft adaptada al marc legal espanyol i ha col·laborat amb Creative Commons.
Diana Toucedo és cineasta. Recentment ha presentat Trinta Lumes en la Berlinale i al festival D’A pel qual ha obtingut el premi de la Crítica. Va estudiar el grau de cinema en la ESCAC (UAB) en l’especialitat de muntatge i el máster de teoria cinematogràfica contemporània a la Universitat Pompeu Fabra. És professora del màster de documental creativa de la UAB.

 

[castellano]

EL PODER DE L’ARXIU I DE LA REMESCLA AUDIOVISUAL

El archivo está vinculado con la memoria histórica, pero también con la expropiación y la crítica cultural. El material de archivo audiovisual (found footage) es una herramienta para la preservación y reconstrucción tanto de las heridas como de los hallazgos del pasado. Mirar hacia atrás es hacer un ejercicio de arqueología a partir del anacronismo y la dialéctica de las imágenes. Esto confiere a la imagen una potencia singular.

Este curso ofrece la oportunidad de explorar la riqueza y diversidad del trabajo audiovisual basado en archivos. A partir de una selección de producciones realizadas por artistas y creadores/as singulares, desde los/as pioneros/as del medio hasta sus practicantes contemporáneos/as, se abordarán los contextos y las preocupaciones que dieron lugar a estas piezas. Y también los cambios tecnológicos en relación al archivo, sus aspectos legales, los usos ampliados y desafiantes de los archivos en el documental y el ensayo, la construcción de tramas y sentidos de memoria o el montaje como operación política en el encuentro de materiales públicos y privados.

Programa del taller

  1. Aspectos legales del archivo
  2. Genealogía, fundamentos de las prácticas apropiacionistas
  3. La recuperación de los archivos y su reactivación en el presente
  4. El montaje como herramienta política y cultural

Duración: 12 horas
Fechas: lunes, 25 de junio | martes, 26 de junio
Precio: gratuito
Horario: 10.00-13.00h / 16.00h-19.00h
Inscripciones: aquí

A cargo de

Dirección:

Ingrid Guardiola es productora, investigadora y realizadora audiovisual. Doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra con la tesis La imagen dialéctica found footage: un hiperarchivo de conceptos visuales. Es profesora asociada del grado de Comunicación Cultural en la Universidad de Girona y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. En el ámbito de la gestión y producción cultural coordina el MINIPUT (Muestra de TV de Calidad), y coordina, produce y realiza algunos de los contenidos del proyecto de ensayo audiovisual Soy Cámara (CCCB). Acaba de realizar su primer largometraje documental, Casa de nadie (2017).

Invitadas: 

Flor Aliberti centrada en el vídeo y el cine experimentales, sus propuestas exploran, a través del montaje y la recuperación de materiales diversos y las posibilidades de resignificación de las imágenes, dotándolas de nuevos contextos de lectura e interpretación.
Eugeni Bonet toca diversas teclas en los ámbitos del vídeo, el cine y los medios digitales. Desde los años setenta, su actividad se ha desenvuelto entre la reflexión y la práctica, y entre el marco de las artes visuales y los de la imagen en movimiento. Desde el 2005 dirige un curso de postgrado en Videoarte y aplicaciones a las artes del espectáculo, para la Universitat Ramon Llull.
Abel Garriga, abogado en ejercicio desde 1995. Es especialista en derechos de autor y propiedad industrial. Su práctica profesional se centra en la articulación de las posibilidades que abren la tecnología digital y el marco legal vigente. Redactó la primera licencia copyleft adaptada al marco legal español y ha colaborado con Creative Commons.
Diana Toucedo es cineasta. Recientemente ha presentado Trinta Lumes en la Berlinale y en el D’A por el que ha recibido el premio de la Crítica. Estudió el grado de cine en la ESCAC (UAB) en la especialidad de montaje y el máster de teoría cinematográfica contemporánea en la Universidad Pompeu Fabra. Es profesora del máster de documental creativa de la UAB.

Con la colaboración de:

hangar_jpg

gris

idb_bn

Llimes_reduides-15_RGB

Taller gratuït: Elements clau del sistema de l’art. La pràctica professional de l’artista.

Posted in Talleres by admin on the mayo 7th, 2018

[català]

ELEMENTS CLAU DEL SISTEMA DE L’ART. LA PRÁCTICA PROFESSIONAL DE L’ARTISTA

ISIDRO PRUEBA

L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va aprovar en 1980 la «Recomanació relativa a la condició de l’artista». Allí es recull que les arts són part íntegra de la vida i que és necessari que els governs contribueixin a crear les condicions materials que faciliten aquestes manifestacions.

La cultura té, a més, un valor afegit en termes d’aportació al PIB, comptant amb la capacitat per emprar a un sector gens menyspreable de la població activa.

El sector cultural porta, no obstant això, més de quaranta anys reivindicant l’establiment d’un marc legal que asseguri a l’artista les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat. L’Estatut de l’Artista, l’Autor/Creador i el Treballador Cultural pot ser aquesta eina legislativa que permeti garantir drets econòmics i laborals als i les treballadors/es culturals o facilitar-los; a un temps que La Llei del Mecenatge pot ajudar a impulsar, assistir, estimular i/o promocionar expressions culturals i artístiques amb l’aportació privada.

Aquest seminari es proposa construir un apropament reflexiu i mediat als aspectes jurídics del món de l’art en el context estatal —alguns de gran actualitat con l’Estatut de l’Artista, la Llei de Mecenatge, l’activitat econòmica o els drets d’autor—, temes que es troben en un constant debat, oberts al diàleg i a les aportacions dels propis creadors i creadores. Elements necessaris de conèixer i analitzar per moure’s en l’àmbit artístic amb una concepció holística dels seus espais i relacions.

Programa del taller

Divendres, 1 de juny 16:00 – 21:00h

La Llei de Mecenatge: Borja Álvarez Rubio
L’ecosistema de l’art i l’Estatut de l’Artista: Isidro López-Aparicio
Drets d’autor: Eva Soria

Dissabte, 2 de juny 10:00 – 14:00h

Isidro López-Aparicio i Marta Pérez Ibáñez
L’activitat econòmica dels i les artistes
Anàlisi pràctica de casos vinculats a les reivindicacions de l’Estatut de l’Artista:

àmbit fiscal i tributari, àmbit professional, àmbit d’administracions públiques i codis de bones pràctiques, àmbit contractual, àmbit associatiu i sindical, àmbit formatiu, àmbit de drets d’autor i propietat intel·lectual

Durada: 9 hores
Preu: gratuït
Inscripcions: aquí

A càrrec de

Direcció: Isidro López-Aparicio: artista, comissari i professor universitari

Convidats: Marta Pérez Ibáñez (especialista en mercado de l’art), Eva Soria (advocada experta en drets d’autor, professora universitària i coordinadora de arts visuals en l’Institut Ramon Llull) i Borja Álvarez Rubio (Subdirector General de Industrias Culturales y Mecenazgo, MECD)

[castellano]

ELEMENTOS CLAVE DEL ECOSISTEMA DEL ARTE. LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL ARTISTA

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó en 1980 la «Recomendación relativa a la condición del artista». Allí se recoge que las artes son parte íntegra de la vida y que es necesario que los gobiernos contribuyan a crear las condiciones materiales que facilitan estas manifestaciones.

La cultura tiene, además, un valor añadido en términos de aportación al PIB, contando con la capacidad para emplear a un sector nada desdeñable de la población activa.

El sector cultural lleva, sin embargo, más de cuarenta años reivindicando el establecimiento de un marco legal que asegure al artista las condiciones necesarias para el desarrollo de su actividad. El Estatuto del Artista, el Autor/Creador y el Trabajador Cultural puede ser esa herramientas legislativa que permita garantizar derechos económicos y laborales a los/as trabajadores/as culturales o facilitarlos; aún tiempo que la Ley del Mecenazgo puede ayudar a impulsar, asistir, estimular y/o promocionar expresiones culturales y artísticas con el aporte privado.

Este seminario pretende construir un acercamiento reflexivo y mediado a los aspectos jurídicos del mundo del arte en el contexto estatal —algunos de gran actualidad como el Estatuto del Artista, la Ley de Mecenazgo, la actividad económica o los derechos de autor—, temas que se encuentran en un constante debate, abiertos al diálogo y a las aportaciones de los propios creadores y creadoras. Elementos necesarios de conocer y analizar para moverse en el ámbito artístico con una concepción holística de sus espacios y relaciones.

Programa del taller

Viernes, 1 de junio 16:00 – 21:00h

— La Ley de Mecenazgo: Borja Álvarez Rubio
— El ecosistema del arte y el Estatuto del Artista: Isidro López-Aparicio
— Derechos de autor: Eva Soria

Sábado, 2 de junio 10:00 – 14:00h

Isidro López-Aparicio y Marta Pérez Ibáñez
— La actividad económica de los y las artistas
— Análisis práctico de casos vinculados a las reivindicaciones del Estatuto del Artista: ámbito fiscal y tributario, ámbito profesional, ámbito de administraciones públicas y códigos de buenas prácticas, ámbito contractual, ámbito asociativo y sindical, ámbito formativo, ámbito de derechos de autor y propiedad intelectual

Duración: 9 horas
Precio: gratuito
Inscripciones: aquí

A cargo de

Dirección: Isidro López-Aparicio (artista, comisario y profesor universitario)

Invitados/as: Borja Álvarez Rubio (Subdirector General de Industrias Culturales y Mecenazgo, MECD), Marta Pérez Ibáñez (especialista en mercado del arte) y Eva Soria (abogada experta en derechos de autor, profesora universitaria y coordinadora de artes visuales en el Institut Ramon Llull)

 

Con la colaboración de:

hangar_jpg

gris

idb_bn

Llimes_reduides-15_RGB