Albert Merino


The information is not available in the current language.

Titles

Statement

Utilitzo el video com una eina de deconstrucció de la realitat a través de la qual reinterpreto les imatges i les recontextualizo. Realitzo així un treball de dissecció en el qual convergeixen diferents estrats temporals al mateix temps, creant així un univers oníric i fictici, a cavall entre el real i l'imaginari.

A través dels diferents treballs existeix una intensa preocupació per la recreació d'atmosferes, les quals poden arribar a ser obsessives i hermètiques. A través d'elles es manifesten la sorpresa en el quotidià, el joc del llenguatge, o les constants interferències entre gèneres. Aquests constitueixen elements recurrents en el meu treball. En ell es poden distingir múltiples influències especialment del món del videoart, el cinema, i la pintura.

Els diferents registres que utilitzo van des d'obres més intimistes fins al sarcasme o la ironia. A través del mitjà i dins d'ell, interfereixo en la realitat circumdant que percebo per transformar-la en un cos literari.