Collaborators

Hamaca rep el suport econòmic, mitjançant subvenció anual, dels següents organismes:
 


A més, com a projecte resident de llarga durada, Hamaca rep el suport constant d'Hangar.


Actualment, Hamaca també rep suport econòmic dels següents programes:
 


Hamaca forma part de les següents xarxes i articulacions de professionals del sector cultural: