Hamacaonline

Catàleg

Notícies

Enrique Radigales


Enrique Radigales s'especialitza en Pintura a l'Escola Massana de Barcelona i més tard cursa Sistemes Interactius en la UPC, Barcelona. És un dels artistes i investigadors espanyols pioners en el net art i en els llenguatges digitals. Ha estat artista resident en Eyebeam (Nova York), Casa de Velázquez (Madrid) i en el Museu dóna Imagem i do Som (São Paulo). Si bé treballa des de fa més de vint anys en l'àmbit dels llenguatges, instruments i dispositius digitals confrontant aquests coneixements amb la pintura, no ha estat fins a l'última dècada quan s'ha vist immers en el circuit expositiu nacional i internacional.

Statement

Una de les referència primordials en l'obra d'Enrique Radigales és el paisatge fora de tot espai geogràfic. A través de les noves tecnologies de la informació existeix una deslocalització del subjecte observador enfront de la naturalesa que dóna com resultat una expedició per una topografia incerta ( real o virtual). Aquest  nou romanticisme perviu amb una malenconia fruit de l'obsolescència de les eines i sistemes de magatzematge que inciten a l'artista a no renunciar a la dimensió material i aprofitar l'arqueologia dels suports tradicionals sense menysprear el llenguatge i instruments digitals de les quals es val l'home tecnològic.