Jornada de Debats de l'AAVC / Jornada de Debates de la AAVC

Dec. 21, 2012

CAT/CAST

Avui divendres 21 de desembre l'AAVC presenta una sèrie de debats a Hangar on es parlarà sobre alguns dels aspectes crucials de la conjuntura actual de l'escena i les polítiques culturals ens arts visuals a escala
nacional.

Més informació aquí.

CAST

Hoy viernes 21 de diciembre la AAVC presenta una serie de debates en Hangar donde se hablará sobre algunos de los aspectos cruciales de la coyuntura actual de la escenay las políticas culturales en las artes visuales a escala nacional.

Más información aquí.

width=611