RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA CONTRAPICADA 2024

April 19, 2024

Reunit el jurat de la Convocatòria Contrapicada 2024, format per María García Ruiz, Raquel Marques i Jorge Tur, ha resultat seleccionat com a projecte guanyador Una habitación en Bangkok, de Javier Olivera. El projecte ha resultat d'interès per:

  • l'exercici de muntatge entorn del que és invisible;
  • oferir un treball amb el fílmic que s'entrellaça amb la vida en diferents capes i fases de treball d'una manera que, compartint un assumpte personal i particular, té el potencial d'interpel·lar a una subjectivitat comuna;
  • el complex treball amb la memòria, tant des de la possibilitat de recuperar informació a través de la revisió de materials com per la possibilitat de crear records o narratives sobre el que no va ser;
  • abordar un tema d'especial interès (abusos) des d'un punt de vista identitari poc representat en els relats hegemònics;
  • partint d'una trajectòria que mostra bones execucions de treballs audiovisuals, per plantejar un procés experimental en el sentit que, tenint una metodologia general de treball per seguir, es desconeix quin pot ser el resultat així com part del que succeeixi durant el procés.

El nivell general dels 117 projectes valorats ha suposat una deliberació especialment àrdua. Agraïm molt totes les sol·licituds i felicitem pel treball.

El projecte seleccionat serà produït durant l'any 2024-25, comptant amb la dotació econòmica que ofereix Hamaca, els recursos d'espais i equips d'Hangar i la difusió a través de la xarxa d'Instituts Cervantes. La peça resultant serà catalogada i distribuïda en l'àmbit estatal i internacional per Hamaca de manera no exclusiva, podent formar part de programes d'Hamaca Projecta i Hamaca Aprèn.