Qui sóc jo i qui ets tu?

Dec. 15, 2020

A càrrec de Cova Macías


Imatge: Frame de The Barry's Van Tour, de Jorge Satorre

Nota: Aquest recurs es troba associat a un paquet de materials descarregables que poden sol·licitar-se mitjançant mail a info@hamacaonline.net

 

Introducció. Enfoc teòric

La proposta educativa represa el títol ¿Qui soc jo i qui ets tu? que el filòsof Hans-George Gadamer (1900-2002) utilitza en el seu comentari del cicle de poemes de Paul Celan Cristall d'alè (1965). Vigilen entenia la seva obra poètica com una “ampolla llançada a la mar”. Per a Gadamer aquests poemes ens parlen des d'una incerta identitat del jo i del tu, perquè Vigilen usa aquests pronoms de manera canviant. És el jo del poeta el del lector que diu jo?, El tu és una persona pròxima a mi?, És el meu proïsme?. La seva lectura pacient es dirigeix a comprendre la qüestió oberta sobre el que signifiquen el jo que parla i el tu interpel·lat. Gadamer defensa que la tasca d'interpretació d'un text esdevé un procés dialògic. El llenguatge constitueix el nostre món. La conversa permet una comprensió de l'altre que adquireix un significat fonamental més enllà de la subjectivitat. El lector dóna resposta a una constel·lació de preguntes que li interpel·len en l'obra per a acabar esvaint-se en ella. Així l'essència de la pregunta és obrir i mantenir obertes possibilitats.

La importància de l'enfocament pràctic del “diàleg que nosaltres som”, en paraules de Gadamer, entès com a manera d'actuar i de pensar, clau per a la constitució del subjecte ètic situat, podem connectar-lo amb l'obra Tecnologies del jo (1981) del filòsof Michel Foucault (1926-1984), com una cerca de la realització d'un mateix. Foucault sosté que el subjecte no està determinat, sinó que es construeix a partir d'un cert nombre de tècniques que permeten la transformació de la relació aconsegueixo mateix i amb els altres com a condició mateixa per a la creació de llibertat. La idea que subjeu és la pertinència de parar-se esment a un mateix i de privilegiar l'autoconeixement com a via per a un millorament moral destinat a la urgència de la cura dels altres. L'anàlisi de l'autor no es dirigeix des d'un egocentrisme cap a la reivindicació del descobriment d'un mateix com a identitat profunda, emmascarada i alterada per les normes socials anònimes, o a la reconquesta d'un sí mateix absolutament pur i singular. Foucault relaciona la seva hermenèutica del jo amb les pràctiques del final de l'Antiguitat constituïdes com “la cura de si” i “la preocupació per si”. Aquestes pràctiques impliquen tot el contrari al que es pot denunciar com a individualisme contemporani i no es construeixen a partir de la indiferència completa cap a l'altre. La relació que s'estableix amb un mateix no s'efectua en solitud ni opera en una dimensió solipsiste, sinó que s'articula des de l'acompanyament, la guia i l'ajuda dels altres. Les tecnologies del jo es generen a través de relacions socials visibles, en comunitats, grups, institucions, etc. La cultura de la cura de si en els textos grecs i romans estava associada al principi dèlfic “Coneix-te a tu mateix”. Aquest no era un consell abstracte referit a la vida, sinó un consell pràctic i constant.

La filosofia de Michel Foucault és la base sobre la qual s'articula el pensament dels treballadors socials Michel White (1948-2008) i David Epston (1944). En la seva obra Mitjans narratius per a finalitats terapèutiques (1990) els autors expliquen que tot el que una persona sap de la seva vida, ho sap a través de l'experiència viscuda. Atès que per a entendre la nostra vida l'experiència ha de relatar-se se segueix que és l'acte de relatar el que determina el significat que s'assigna a l'experiència. L'eix del seu treball consisteix en l'exercici de l'externalització del problema com un mecanisme alliberador de comptar o tornar a contar la vida. La preocupació principal de la teràpia narrativa és l'esforç de les persones per donar sentit a les seves vides a través d'una narrativa de la seva experiència, amb la finalitat de construir un relat de vida coherent amb si mateixes i amb el món que els envolta. Aquesta terapèutica consisteix a explorar com ens descrivim com a persones i desemmascarar les tècniques de coneixement emmarcades en unes pràctiques culturals que exerceixen un control social invisible sobre l'individu. En aquest exercici juguen un paper molt important la imaginació i la intel·ligència. Els autors afirmen que les persones assignem significat a la nostra experiència i constituïm les nostres vides i relacions a través del llenguatge.

 

Referències creuades per a la construcció d'imaginaris i narratives

En el marc d'una relació dialògica es configura una estructura participativa on les alumnes poden compartir, a través de la connexió entre els seus relats de vida i diferents referències artístiques i filosòfiques, les seves perspectives sobre problemes socials presents en el seu entorn. L'alumna se situa en posició d'agent actiu amb plena capacitat per a afirmar la seva subjectivitat, traduint en paraules i imatges el seu propi laberint interior. Es tracta de reformular relats que omplin buits i llacunes de l'experiència vital per a donar lloc a nous significats enriquidors. L'eina educativa de caràcter experimental, flexible i dinàmica està constituïda per un conjunt de referències que serveixen de germen de les pràctiques de construcció d'imaginaris i narratives. El procés creatiu basat en un exercici de recerca, revisió i apropiació d'obres originals permet a l'alumne entaular un diàleg i projectar el seu propi univers subjectiu.

Es proporcionen tres tipus de referències creuades que podran ser ampliades i personalitzades en funció de la curiositat de cada alumne:

 • Una sèrie de fotogrames d'obres cinematogràfiques que aborden qüestions existencials, antropològiques i socials. Es tracta d'un conjunt d'històries protagonitzades per adolescents i joves que a penes han desenvolupat recursos propis per a afrontar els conflictes interns que els planteja la societat [aquest material pot sol·licitar-se enviant un mail a info@hamacaonline.net].
 • La lectura atenta de l'obra El Diari (1837-1861), autoretrat del filòsof Henry D. Thoreau (1817-1862). La filosofia com a forma de vida, l'exercici de l'escriptura, l'observació de la naturalesa, l'exhortació a conèixer-se un mateix o la noció de crisi i de muda, se subratllen com a preocupacions centrals que recorren El Diari. Aquests motius convergir en una economia de la vida que Thoreau construeix sobre la base de la seva creença en la simplicitat inspirant així una ètica de la sobrietat.
 • L'anàlisi creativa i reflexiva d'una selecció d'obres de videoart connectades amb la temàtica del projecte.

Relació d'obras cinematogràfiques

 • Mouchette. Robert Bresson. 1967
 • Los 400 golpes. François Truffaut. 1959
 • Escenas en el mar. Takeshi Kitano. 1991
 • Un verano con Mónica. Ingmar Berman. 1953
 • Esplendor en la hierba. Elia Kazan. 1961
 • La chinoise. Jean-Luc Godard. 1967
 • Fucking Amal. Lukas Moodysson. 1998
 • Todo está perdonado. Mia Hansen-Love. 2007
 • Había un padre. Yasujiro Ozu. 1942
 • Petits frères. Jacques Doillon. 1999
 • Yo, Cristina F. Uli Edel. 1981
 • Malas tierras. Terrence Malick. 1973
 • Le Petit criminel. Jacques Doillon 1990
 • American Graffiti. Georges Lucas. 1973
 • Ordinary People. Robert Redford. 1980.
 • Masculino, Femenino. Jean-Luc Godard. 1966
 • La infancia desnuda. Maurice Pialat. 1968
 • Dix-sept ans. Didier Nion. 2004
 • La piel dura. François Truffaut. 1976
 • Fish Tank. Andrea Arnold. 2009
 • El niño de la bicicleta. Hermanos Dardenne. 2011
 • Mes petites amoreuses. Jean Eustache. 1974
 • Rebeldes. Francis Ford Coppola. 1983
 • El señor de las moscas. Peter Brook. 1963
 • La ley de la calle. Francis Ford Coppola. 1983
 • Alemania, año cero. Roberto Rossellini. 1948
 • Mamma Roma. Pier Paolo Pasolini. 1962
 • El hijo. Hermanos Dardenne. 2002
 • Out of the Blue. Dennis Hopper. 1980
 • Naissance des pieuvres. Céline Sciamma. 2007
 • Inocencia interrumpida. James Mangold. 1999
 • Ladrón de bicicletas. Vittorio De Sica. 1948
 • Pajaritos y pajarracos. Pier Paolo Pasolini. 1966
 • Los chicos del barrio. John Singleton. 1991
 • El odio. Mathieu Kassovitz. 1995
 • Pickpocket. Robert Bresson. 1959
 • Au hasard Balthazar. Robert Bresson. 1966
 • Rocco y sus hermanos. Luchino Visconti. 1960
 • La infancia de Iván. Andréi Tarkovski. 1962
 • Los olvidados. Luis Buñuel. 1950
 • Rosetta. Hermanos Dardenne. 1999.
 • La última película. Peter Bodganovich. 1971
 • Rebeldes sin causa. Nicholas Ray. 1955
 • El rio. Jean Renoir. 1951
 • La chica con la maleta. Valerio Zurlini. 1961
 • Pather Panchali. Satyajit Ray. 1955
 • Tomboy. Céline Sciamma. 2011
 • El soplo al corazón. Louis Malle 1971
 • Le gay savoir. Jean-Luc Godard. 1969
 • El viajero. Abbas Kiarostami. 1974
 • Les Doigts dans la tête. Jacques Doillon. 1974
 • Le Jeune Werther. Jacques Doillon. 1993
 • Estate violenta. Valerio Zurlini. 1959
 • The wire. Temporada 4. David Simon. 2006
 • Lilith. Robert Rossen. 1964
 • Un amour de jeunesse. Mia Hansen-Love. 2011

El Diari (1837-1861). Henry D. Thoreau

“La qüestió no és quines mires, sinó com mires i si veus”. Henry D. Thoreau, 5 d'agost de 1851.

El filòsof Stanley Cavell (1926- 2018) és reconegut per recuperar i legitimar les figures de R.W. Emerson i H.D. Thoreau com a precursores de la primera filosofia pròpiament nord-americana denominada “transcendentalismo americà”. Cavell considera la recerca filosòfica com una eina dialògica que fa possible la connexió íntima i sincera amb l'altre i amb el món, i reivindica la filosofia com a forma de vida de la mateixa manera que ho fa Thoreau al llarg de la seva obra. En el prefaci d'Els sentits de Walden (1972), Stanley Cavell afirma que l'obra Walden (1854) de Thoreau assenyala el seu propi lloc filosòfic i se serveix d'aquest punt de partida per a escriure “un llibre sobre un llibre” i donar resposta a la qüestió de “per què Walden mateix tracta d'un llibre, d'escriure'l i de llegir-lo”. La necessitat d'aquesta conversa íntima amb l'autor de Walden sorgeix de la convicció de Cavell que la història de la filosofia és fruit de la inspiració que projecta un text filosòfic sobre un altre. Walden és una escriptura que conté una doctrina, ens convida a interessar-nos en les nostres vides i ens ensenya com fer-ho “Com podrien aprendre a viure millor aquests joves si no és realitzant l'experiment de la vida? Aquest és l'experiment que duu a terme Thoreau quan presa la seva vida com una prova i per a “viure el bosc” s'estableix en la riba de la llacuna solitària de Walden, construeix la seva casa i conrea el seu hort.

Escriure per a Thoreau no seria un substitut de la vida sinó una manera d'impulsar-la cap endavant. Així considera la paraula escrita com la creació artística més pròxima a la pròpia vida: “El meu diari és aquesta part de mi que, d'una altra manera, es vessaria i malgastaria”. L'autor ens suggereix que el sentiment d'estranyesa cap a nosaltres mateixos és un reconeixement necessari que ens porta a viure estant desperts i a trobar el nostre propi camí enfront de la impostura. Ens encoratja a confrontar-nos amb la realitat sigui la que sigui i a acceptar-la no amb resignació, sinó amb confiança. Thoreau explora obsessivament el misteri que resideix en la matèria, en l'altre, en allò que no sóc jo, i il·lumina la relació que es dóna en nosaltres mateixos entre la construcció inconscient i l'observació imparcial perquè considera que som al mateix temps actors i espectadors de la realitat. L'exigència de buscar una identitat pròpia és una condició prèvia per a poder adquirir les quatre virtuts de la senzillesa aclamada per l'autor: vida de simplicitat, independència, magnanimitat i confiança. Aquestes virtuts articulen un posicionament lliurement triat que hem d'adoptar si volem aconseguir un benefici ètic. L'autor ens encoratja a no perdre la nostra vida en els detalls i a limitar no sols les nostres possessions, sinó també els nostres desitjos “Simplicitat, simplicitat, simplicitat! Que els vostres assumptes siguin dos o tres, i no cent o mil”. Aquesta anhelada vida filosòfica que destil·la El Diari estableix les bases per a aixecar una ètica contemporània basada en la sobrietat, on la simplicitat, el temps lent i l'amistat són nocions filosòfiques essencials a partir de les quals construir comunitat.

Videos que poden ser útils per a pensar o visualitzar el tema

Selecció de vídeos relacionats amb les temàtiques propostes. Com a pauta per a fer arrencar el debat sobre l'anàlisi reflexiva i creativa dels vídeos es proposen una sèrie de cites d'autors.

“No us preocupeu per aconseguir més coses, ja siguin robes o amics. Doneu-los la volta a les velles peces; torneu als amics de sempre. Les coses no canvien; nosaltres canviem”. Henry D. Thoreau
“Sempre estem buscant grans causes, buscant respostes, però al meu entendre aquests personatges i les seves petites emocions són la força política més gran que existeix”. John Cassavetes
“El que és commovedor és la feblesa de l'home. No la seva força. En la vida moderna, l'home ha perdut tot sentiment heroic de la vida. Cal retornar-li-ho perquè l'home és un heroi. La lluita quotidiana és una lluita heroica”. Roberto Rossellini
"El que veiem en la pantalla no està viu; el que succeeix entre l'espectador i la pantalla sí que ho està”. Jean-Luc Godard

“Al llarg del dia trobo centenars de petites fonts d'inspiració, senzillament observant a la gent immersa en les seves rutines quotidianes. Crec que el que succeeix en la vida real és més important que el cinema. La meva tècnica és similar al collage. Reuneixo diferents peces i les assemblo. Jo no invento aquests elements: em limito a observar i a prendre'ls de la vida quotidiana de la gent que m'envolta. Però prefereixo veure els aspectes positius de la vida quotidiana en lloc dels negatius, que em produeixen insomni i inquietud. Així que miro i selecciono les coses que em semblen millors i les reuneixo. No sóc l'únic que fa tal cosa: és exactament el que fan els floristes. No fabriquen les flors, sinó que es limiten a organitzar-les de la manera més bella possible”. Abbas Kiarostami

“Crec que cada pla d'una pel·lícula reflecteix la concepció de l'artista. I que en definitiva, en cada pla es veu tant el que hi havia davant de la cambra com al que està darrere. Per a mi, una cambra és alguna cosa que funciona en tots dos sentits”. Wim Wenders
“Les dones van ser col·lectivament capaces de superar els hàbits d'interpretació social rutinaris i obtenir interpretacions excepcionals d'algunes de les seves experiències, anteriorment ocloses; juntes, van ser capaces de materialitzar uns recursos per a la interpretació que fins al moment sol estaven implícits en les pràctiques interpretatives socials de l'època” Miranda Fricker
“El que es consideraven limitacions en el desenvolupament de les dones (la preocupació pels sentiments i les relacions, una intel·ligència emocional a més de la racional) són en realitat avantatges humans” Carol Gilligan

 

Proposta reflexiva

La proposta educativa configura espais i temps on els alumnes poden expressar els seus sentiments, temors, dubtes i incerteses. El marc teòric-metodològic entrellaça diversos plans entre l'experiència viscuda i la reconstruïda. Aquest procés creatiu es basa en l'anàlisi del llenguatge com a productor de coneixement, d'ordre i de sentit en la nostra vida. Al seu torn, es potencia una educació de la mirada com una eina crítica útil en el qüestionament de la naturalesa de les imatges en una societat hiper-tecnològica que condueix a una saturació visual. No sols és valuós analitzar les imatges en termes de composició i significat amb l'objectiu de reforçar la sensibilitat estètica i l'agudesa visual, sinó també aprofundir en la responsabilitat derivada del posicionament com a productors i lectors d'imatges. Seguint a Roland Barthes (1915-1980) en la seva obra La càmera lúcida (1980) es defensa una educació artística amb una base sòlida que es reajusta als canvis i es reformula de manera dinàmica, i inclou les tres pràctiques de la qual és objecte: fer, experimentar i mirar. Les imatges ens afecten i pensar críticament la manera en el qual el fan esdevé un exercici indispensable d'autoconeixement que condueix a una relació més harmoniosa i ajustada, en el sentit de justícia i equitat, amb els altres i la realitat que ens envolta.

A manera de joc de miralls els alumnes exploren la construcció dels personatges cinematogràfics conformant un conjunt de recursos simbòlics. Aquests personatges són presentats, descontextualitzats i anònims, a partir d'una selecció de fotogrames. D'aquesta forma, l'alumne ficciona de manera fragmentària, el recorregut vital, les accions i els conflictes dels personatges, suggerits pels fotogrames des d'una perspectiva emocional i cognitiva. Aquesta trobada i identificació amb els personatges serà la clau per a activar en l'alumne la memòria autobiogràfica i la ressonància personal. Es considera un mecanisme eficaç per a provocar una reacció empàtica i transmetre a l'alumne la importància d'aproximar-se a altres maneres de comprendre i realitzar el món. L'alumne compon retrats imaginaris com una activitat basada en la reconstrucció i la hipòtesi. El retrat pot presentar-se acompanyat d'una compilació lliure de fotografies, dibuixos, escrits, cites, observacions, impressions… a manera de gimnàstica perceptiva i mental. Aquesta aproximació autobiogràfica, introspectiva i sensible, permet als alumnes compartir els seus pensaments i sentiments, escoltar i ser escoltats.

 

Material didàctic. Propostes de treball pràctic a l'aula

 • Vídeo introductori a l'activitat. Es proporciona com a presentació i primer material didàctic un vídeo configurat a partir de la juxtaposició de fotogrames. El relat visual obert reuneix i interrelaciona als diferents protagonistes de les pel·lícules
 • Fotogrames. Es proporciona a l'alumne una sèrie de fotogrames de les diferents pel·lícules. L'alumne s'implicarà amb un personatge de la seva elecció i adoptant de manera imaginària la seva perspectiva emocional i cognitiva, s'acostarà al seu recorregut vital, a les seves accions i als seus conflictes. L'alumne seleccionarà un màxim de deu fotogrames per a compondre el retrat del personatge. Aquesta trobada i identificació amb el personatge serà la clau per a activar en l'alumne la memòria autobiogràfica i la ressonància personal. Es treballaran qüestions relacionades amb la auto-representació, la mirada cap als altres i la cerca d'una identitat pròpia. El treball pedagògic amb fotogrames de pel·lícules té una doble intenció: d'una banda, considerant-los com a peces aïllades es converteixen en fotografies i generen un poder d'evocació imaginària incomparable i d'altra banda, com a corts del flux narratiu, del suspens o de la resolució, pretenen provocar en l'alumne el desig de veure més, de veure la pel·lícula íntegrament, actuant sobre la seva motivació i autonomia. Es valora la curiositat com un dels motors primaris que condueixen l'aprenentatge.
 • El Diari (1837-1861). Henry D. Thoreau. La lectura de l'obra serà una font de coneixement i inspiració. L'alumne seleccionarà un o diversos fragments amb l'objectiu de connectar-los amb els fotogrames prèviament seleccionats.
 • Obres de videoart. Visionat de vídeos proposats i debat crític posterior: Reflexió sobre les temàtiques abordades amb la finalitat d'ajudar a articular el procés creatiu de cada alumne. Els alumnes podran expressar i comunicar els sentiments que les referències els han suscitat.

Resultat

L'exercici d'exploració té com a objectiu construir el retrat d'un personatge, sorgit de l'observació, de l'experiència i de la projecció dels propis estats d'ànim, anhels, preocupacions, interessos i propòsits de l'alumne. Es materialitzarà a manera de collage utilitzant diferents recursos plàstics entesos com a peces d'un mateix puzle: textos escrits, fotogrames, fotografies o dibuixos.
Les línies de treball i reflexió privilegien la presa de consciència de les eleccions que intervenen en l'acte de creació i de cadascuna de les fases i tasques que implica la conceptualització i formalització. És important seguir un mètode flexible que permeti moments reconstructius. No es valorarà tant el producte final com el procés creatiu en si i la interacció amb el grup. El projecte es manté dins d'uns marges oberts i inesperat per la qual cosa és susceptible d'incorporar variacions respecte a l'estructura original.

 

Bibliografia

Barthes, R. (1989). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Barcelona: Editorial Paidós.
Bergala, A. (2017). La hipótesis del cine. Pequeño tratado sobre la transmisión del cine en la escuela y fuera de ella. Barcelona: Laertes.
Cavell, S. (2011). Los sentidos de Walden. Valencia: Editorial Pre-textos.
Foucault, M. (2015). Tecnologías del yo y otros textos afines. Barcelona: Editorial Paidós.
Fricker, M. (2017). Injusticia epistémica. Barcelona: Herder Editorial.
Gadamer, H.-G. (2012). ¿Quién soy yo y quién eres tú? Comentario a Cristal de aliento de Paul Celan. Barcelona: Herder Editorial .
Gilligan, C. (2013). El daño moral y la ética del cuidado. Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols I Lucas, 10-39.
Gilligan, C. (2016). In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development. Cambridge: Harvard University Press.
Rocha, A. C. (2017). Una casa en Walden. Sobre Thoreau y la cultura contemporánea. Logroño: Pepitas de calabaza.
Sontag, S. (1996). Sobre la fotografía. Barcelona: Edhasa.
Thoreau, H. D. (2013). Walden. Madrid: Errata naturae editores.
Thoreau, H. D. (2013). El Diario (1837-1861). Volumen I. Madrid: Capitán Swing Libros.
Thoreau, H. D. (2017). El Diario (1837-1861) Volumen II. Madrid: Capitán Swing Libros.
White, M., & Epston, D. (1993). Medios narrativos para fines terapéuticos. Barcelona: Ediciones Paidós.

 

Col·laboren: