Hamacaonline

Catàleg

Notícies

Julia Montilla


Procedint del seu interès pel popular, els subproductes de les indústries de la comunicació de masses, els llenguatges audiovisuals, la construcció del femení en els media, les convencions socials i culturals de l'afectivitat i la sentimentalitat o els estereotips de la felicitat o la fascinació, Julia Montilla (Barcelona, 1970) crea dispositius visuals molt variats (video, escultura, fotografia, instal·lacions, edicions, llibre d'artista, projectes web, etc.) que ella omple amb un programa estètic caracteritzat per tals interessos. L'artista, així, en la seva obra, ens confronta amb els constructes visuals de l'entorn quotidià i ens obliga a reflexionar sobre la seva història i el seu futur, els seus mitjans, les seves estratègies i les seves implicacions ideològiques; que són les de la imatge, les del mitjà, però també les nostres mentre que defineixen la nostra manera de vida i la nostra manera d'estar al món.

Obres